Parkovat ve Vyšším Brodě bude snazší

Ve Vyšším Brodě by se měly zlepšit parkovací možnosti. Přípravou investiční akce se zabývalo v pondělí zastupitelstvo města. Starosta Josef Pechlát nám sdělil, že město obdrželo v uplynulém týdnu vyrozumění o vyřízení dotace na úpravu parkoviště z programu pro méně rozvinuté regiony.

Na programu jedná zastupitelstva bylo kromě jiného plánování úpravy parkoviště určeného návštěvníkům zdejšího cisterciáckého kláštera. Tyto prostory pro parkování u Penzionu Inge jsou hojně využívány též návštěvníky penzionu a vodáky.