Oltář v kostele ve Vyšším Brodě má během roku několik podob, mění se tu totiž hlavní obraz

12. duben 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodě. Hlavní obraz se mění podle liturgických svátků, na snímku období po Vánocích

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodě má zvláštní oltář. Je totiž zkonstruovaný tak, že je možné měnit velký hlavní obraz, a to vždy když je k tomu vhodný čas a příležitost. Obraz nechávají mniši cisterciáckého řádu pravidelně měnit i o Velikonocích.

Letos si ale budou muset návštěvníci kláštera na novou podobu oltáře počkat. Všechny prohlídky areálu i veřejné bohoslužby jsou kvůli pandemii koronaviru zakázané, stejně jako na jiných podobných místech.

Postní obraz na oltáři klášterního kostela ve Vyšším Brodě

Hlavní oltářní obraz se ve vyšebrodském klášterním kostele mění čtyřikrát do roka. Výměna souvisí s liturgickými svátky. „V době postní před Velikonocemi je tam postní obraz, to znamená ukřižovaný Kristus s Pannou Marií a svatým evangelistou Janem,“ říká převor kláštera Justin Berka.

Tento obraz zůstává na oltáři 40 dní od Popeleční středy do Bílé soboty. „Pak slavíme vzkříšení, postní obraz se spustí dolů a objeví se tam vzkříšený Kristus jako symbol naděje a nového života. Zůstane až do svatodušních svátků,“ dodává převor.

Letos celý svět bojuje s pandemií koronaviru, a tak by velikonoční vzkříšení mohlo být spojené nejen se symbolikou podle víry, ale i podle aktuálního dění. „Je symbolické, že právě v této době, kdy je tolik beznaděje, máme možnost slavit svátky, které symbolizují, že smrt nemá poslední slovo,“ komentuje Justin Berka.

Perspektivou každého člověka podle něj je, že smrtí život nekončí. „Dostává pouze jinou podobu, my přicházíme na druhý břeh života. Kristus právě tou dobrovolnou smrtí, že se obětoval za naše hříchy, na sebe vzal i tu temnotu zla, kterou převrátil v dobro,“ uvádí.

Převor vyšebroského kláštera Justin Berka

Ani v době koronaviru proto neztrácí víru. „Když si vezmeme dějiny Izraele, biblické dějiny, i tam byly morové nákazy a různé epidemie, ale potom lidé prosili Boha a skutečně přišla obnova, záchrana a nový rozvoj. Věřím, že to se stane i po těchto Velikonocích,“ připomíná.

Epidemie podle Justina Berky také ukazuje, že člověk nemá vše ve svých rukou. „Najednou s úžasem hledíme, jak se nám to všechno vymklo a teď vůbec nevíme, co bude. Na druhou stanu to může být šancí, aby se člověk zamyslel nad smyslem života, zbytečnými aktivitami, které vykonával a které mylně považoval za životně důležité,“ uzavírá.

Spustit audio

Související