Odpady v ČB

Od 1. ledna příštího roku se vládním usnesením a směrnicemi mění náklady, které musí města a obce platit za produkovaný komunální odpad. Tyto peníze jsou určeny na skládkování a rekultivaci skládek. V letošním roce město České Budějovice platí 110 korun za tunu komunálního odpadu, od příštího roku se tato částka zvyšuje na 300.