Novodobá kronika se píše v Kamenné jen pár let. Kronikářku ale mrzí, že už nesmí uvádět konkrétní historky

1. únor 2020

Jen málo zápisů z vlastní historie má k dispozici obec Kamenná u Trhových Svinů. Vesnice byla totiž původně německá a německé kroniky se nedochovaly. Poslední dění se teď snaží zachycovat kronikářka Marie Poláková.

„Z historie máme pouze kopii jedné německé knihy obce Kondrač, která spadá pod Kamennou. Lidé, kteří odsud odešli, nám neřekli, co se tu dělo, a bohužel ta historická kontinuita byla přerušena. Noví obyvatelé sem přišli z okolí Týna nad Vltavou a Trhových Svinů až po druhé světové války při dosidlování,“ říká Marie Poláková.

V Kamenné tak zůstala jediná kronika shrnující události od roku 1952 do roku 1977. „Pak se zase nepsalo nic a teď máme novou kroniku roku 2015, kterou jsem začala psát já. Tehdy byl vypsán konkurz na obecního kronikáře, nikdo jiný se nepřihlásil a já jsem nakonec docela ráda,“ vypráví Marie Poláková.

Předchozí kronika je psaná ručně. „Je to klasická velká kniha a krasopisem a dokonce ilustracemi. Je vidět, že si na tom dali záležet, ale obsah zápisů je místy hodně tendenční,“ ukazuje současná kronikářka.

Čtěte také

Zvlášť na počátku 50. let minulého století tehdejší kronikáři psali v silném prorežimním duchu. V kronice Kamenné můžete najít třeba spojení „národní fronta svorně v jednom šiku“ nebo zmínku o dosidlování, podle které rodiny přišly, aby „pomohli budovat lepší život pro celou lidskou společnost.“

Marie Poláková dnes píše na počítači a zápisy doplňuje mnoha fotografiemi z akcí. Zároveň ale přiznává, že si někdy klade otázku, proč dnes psát dnes kroniku, když se nesmí uvádět jména konkrétních osob a jejich příběhy. „Když se tady ve staré kronice dočtu, že JZD vyrazilo do NDR a jmenovaný mladistvý muž se opil a zmeškal autobus, to je zajímavé. Ale co mám psát dnes, když tohle nesmím,“ krčí rameny.

Kromě úlohy kronikářky zastává Marie Poláková v Kamenné post místostarostky, zároveň stále ještě vyučuje na trhosvinenském gymnáziu. „Právě proto, že jsem původně češtinářka a můj tatínek byl novinář, věděla jsem od začátku, že mě ta kronika bude bavit a že ji snad budu psát dobře,“ uzavírá.

autoři: Petr Kronika , Andrea Poláková
Spustit audio

Související