Některé rostliny mohou být nebezpečné, i když je nejíme a nejsme neopatrní

28. leden 2022

Pasivně jedovaté rostliny jako například třemdava bílá jsou tématem magazínu Zelené světy. Člověk může po kontaktu s nimi přijít k újmě, i když rostliny nejí ani není jinak neopatrný. Dále se v pořadu bude mluvit o mykorhize neboli soužití hub s kořeny vyšších rostlin a uslyšíte i fejeton Mezi nebem a zemí a odpovědi na posluchačské dotazy.

autoři: Hana Šoberová , Pavel Chlouba | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio