Nejvýše položené hradiště zatím své tajemství nevydalo. Obří hrad najdete nad Popelnou na Šumavě

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zídka

V lesích nad osadou jménem Popelná na Šumavě, ve výšce necelých tisíc metrů nad mořem, se na skalním ostrohu vrchu Valy nachází hradiště nazývané Obří hrad. Jedná se o nejvýše položené pravěké hradiště u nás a o jednu z nejstarších dochovaných staveb v Čechách vůbec.

Odborníci vám řeknou, že v pravěku a ve starověku se na našem území nenacházela ve vyšších nadmořských výškách žádná lidská sídla. A mají pravdu, vysoko v horách by se tenkrát lidé neuživili. Jenže na Šumavě v nadmořské výšce kolem 950 metrů se nachází mohutné hradiště pojmenované Obří hrad. Záhadná stavba, jejíž účel a původ není i přes mnohá zkoumání zatím jasný.

Dodnes impozantní kamenné valy vymezují prostor o rozloze dvou a půl hektaru. Na délku měří hradiště úctyhodných tři sta sedmdesát metrů, jeho šířka se pohybuje kolem osmdesáti metrů. Obří hrad je dvoudílná stavba, která se skládá z vnitřního hradiště, akropole a z předhradí. Ze tří stran je obehnán dvojitým valem, z jedné strany opevnění chybí. Není jasné, jestli tam vůbec bylo postaveno, nebo se v průběhu věků z kopce zřítilo do údolí. A nevíme ani, jací lidé se do stavby pustili a kdy.

Odborníci se neshodnou, jestli hradiště pochází z doby bronzové nebo železné. Naopak jeho konec shodně spojují se zmizením Keltů z Čech. A i když Obří Hrad byl od první republiky podroben celé řadě archeologických výzkumů, nenašly se v něm žádné předměty po jeho obyvatelích. A tak se neví, jestli se v něm skutečně bydlelo, nebo jestli šlo o sezonní útočiště lovců, svatyni, strážné zařízení nad rýžovišti zlata nebo o něco úplně jiného.

Tajuplný Obří hrad leží v první zóně Národního parku Šumava. Lze ho ale bez omezení navštívit. Dostanete se k němu po žlutě značené turistické trase z vesničky Popelná. Z parkoviště v Popelné to je k hradišti necelé dva kilometry do příkrého kopce.