Nejvíce jsou ke svému kraji vázáni Jihočeši

8. únor 2005

Ke svému kraji jsou nejvíce citově vázáni obyvatelé Jihočeského a Jihomoravského kraje. Naopak nejvlažnější vztah ke kraji mají lidé žijící na průmyslovém severozápadu, především v Karlovarském a Ústeckém kraji. Vyplývá to z ročního průzkumu společnosti STEM, který skončil loni v listopadu.

Z odpovědí téměř 15.000 účastníků průzkumu z celé republiky nad 18 let vyplynulo, že drtivá většina lidí, 85 procent, má ke kraji, kde žije, zvláštní vztah. Z nich více než třetinu, tedy 36 procent, váže ke kraji velmi silné pouto a neumí si představit život jinde. Nejčastěji lidé uváděli, a to v 49 procentech odpovědí, že si v kraji zvykli a neradi by ho opustili. Celkem 52 procent Jihočechů má ke svému kraji pevné citové pouto a nedovedou si představit, že by žili jinde. Zhruba 39 procent obyvatel si v Jihočeském kraji zvyklo a nechtělo by se z něj stěhovat. Jen devět procent nemá k jižním Čechám zvláštní vztah a s lehkým srdcem by se z něho odstěhovali. Silný vztah ke kraji mají také Jihomoravané. Až 46 procent z nich si neumí představit život jinde a 45 procent by se z něho nestěhovalo. Lhostejný je Jihomoravský kraj devíti procentům obyvatel. K Plzeňskému kraji má silné vazby 42 procent jeho obyvatel a rozloučit by se s ním nechtělo 49 procent. Žádné zvláštní vazby k němu nemá devět procent. Pevné citové vazby má k Ústeckému kraji jen 27 procent jeho obyvatel a ke Karlovarskému kraji 26 procent.

Výzkum ukázal, že citový vztah ke kraji souvisí s počtem let, které v něm lidé prožili. Více než čtvrtina lidí, kteří v regionu žijí do 15 let, by se z něj klidně odstěhovala. S přibývajícím počtem let prožitých v kraji je citové pouto silnější. Téměř dvě třetiny lidí, kteří v kraji prožili podstatnou část svého života, tedy 51 a více let, si neumějí život jinde představit. Roli hraje i vyšší migrace v některých krajích. Například v Olomouckém a Libereckém kraji, kde je v porovnání s ostatními kraji vysoký podíl lidí, kteří v regionu žijí ne více než 15 let, je vazba ke kraji o poznání slabší. Silná závislost se projevila mezi citovým poutem ke kraji a výší majetku domácnosti. Čím vyšší je celkový majetek domácnosti, tím pevnější je vazba k regionu.

autor: čro čb | zdroj: ČTK
Spustit audio