Nejstarší kronika obce Slavče málem shořela v severních Čechách. Nakonec se ale dostala domů

23. květen 2020

Velkou stopu zanechal v kronice obce Slavče, která leží poblíž Trhových Svinů na Českobudějovicku, Jan Tripes. Už od roku 1975 pomáhal se zapisováním událostí v kolektivu autorů, v roce 1989 se stal kronikářem na plný úvazek.

„Vždycky jsem měl moc rád historii, a tak jsem se v 70. letech připojil ke kolektivu autorů, kteří ve Slavči psali kroniku. Bylo nás asi šest. Hlavní kronikářka vedla kroniku po stránce politické a výsledků hospodaření, já jsem měl na starosti sport a historii, další spolupracovníci pak kulturu, počasí, fotodokumentaci,“ popisuje.

Když kronikářka ve funkci skončila, navrhla právě Jana Tripese jako svého následovníka. Vedení obce s tím souhlasilo, a tak vyučený opravář zemědělských strojů úlohu převzal. Události zapisoval až do roku 2016, kdy jej nahradila současná kronikářka Hana Brůhová.

Bývalý kronikář Slavče Jan Tripes a současná kronikářka Hana Brůhová

Obyvatelé Slavče v minulosti vedli například hasičské kroniky, obecní začal psát roku 1925 místní řídící učitel. Zápisky ale pokračovaly jen do roku 1938, kdy musela být kronika odevzdána na příkaz po nacistické okupaci Československa.

Tak se kronika ztratila, a to málem navždy. Její další osud zachycuje už novější kronika. „Do obce přišla zpráva ze severočeského městečka Bystřany. Důchodce Jiří Kufner nám oznámil, že v tamním domově důchodců nalezl poškozenou kroniku, o níž soudí, že náleží naší obci. Byla určena na podpal v ústředním topení,“ čte zápis Jan Tripes.

„Zpráva vyvolala rozruch. Kronika Slavče se skutečně před lety ztratila a všechno úsilí pro její nalezení bylo marné. Byly ještě určité pochybnosti, zda jde skutečně o kroniku naší obce, ty byly však záhy rozptýleny, když nám kronika byla doručená. Ztracená kronika se tedy našla, i když ve zchátralém stavu,“ uvádí dále zápis.

Spustit audio

Související