Nejstarší kronika Českého Krumlova popisuje období od roku 1808, psal ji samotný starosta

17. červenec 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jolande Minářová, vedoucí státního okresního archivu v Českém Krumlově

Státní okresní archiv Český Krumlov, který míval jeden z depozitářů i ve Zlaté Koruně, se přestěhoval z krumlovského zámku do městské části Plešivec. Krásné prostředí s šesti depozitáři v budově postavené v roce 1995 oceňuje vedoucí Jolande Minářová.

Krumlovská rodačka a absolventka archivnictví na Univerzitě Karlově převzala funkci ve státním archivu v roce 2010. S vedením kroniky má drobnou praxi. „Na základní škole jsem zapisovala do pionýrské kroniky a dokonce jsem ji předala do našeho archivu,“ vzpomíná Jolande Minářová.

Ve státním okresním archivu, který byl zřízen v roce 1953 a jehož základ tvoří archiv města Českého Krumlova tehdy uložený na radnici, se archivují písemnosti, které vznikají z  činnosti všech institucí a úřadů na území okresu.

Archiv se zabýval přednostně přejímáním písemností z obcí a měst, aby nedošly k úhoně, neztratily se, nezničily se. K tomu později přibylo jejich evidování a ukládání. „Okresy byly původně dva: Český Krumlov a Kaplice. Existovaly tedy i dva okresní archivy. Po zrušení kaplického okresu v roce 1960 zanikl také okresní archiv v Kaplici a krumlovský archiv převzal i písemnosti, které v něm byly uložené,“ připomíná vedoucí českokrumlovského pracoviště.

Kroniky online

Státní okresní archiv Český Krumlov je organizační složkou Státního oblastního archivu Třeboň, na jehož webových stránkách jsou zveřejněné zdigitalizované archiválie. „Každý zájemce se může do digitálního archivu podívat a sám si tak prohlížet tu kterou kroniku a číst si v ní,“ říká Jolande Minářová.

Nahlížení do pramenů se ale řídí určitými omezeními. „První je, že badatelé mohou studovat archiválie starší třiceti let. A další vychází ze zákona o ochraně osobních údajů a potom z evropského zákona GDPR. Proto jsme museli v kronikách zveřejněných v digitálním archivu za roky 50 až 90 zakrýt všechny stránky, které obsahují osobní údaje,“ vysvětluje.

Z přehledu uložených kronik

Nejstaršími kronikami, které uchovává českokrumlovský státní okresní archiv, jsou kroniky farní. „Nazývají se Liber Memorabilium a jedna pochází z 15. století,“ začíná výčet vedoucí archivu a následně jmenuje kroniky společenských organizací, školní a obecní.

„Obecních kronik tu máme okolo 220 a nejstarší z nich je kronika Českého Krumlova. Podle její formy a vazby se zdá, že k jejímu vedení tehdy použili formulář pozemkové knihy. Založena byla roku 1816 a zahrnuje období mezi roky 1808 a 1869. Nejprve ji psal starosta města Johann Franz Eppinger a po něm ji převzal městský sekretář Johann Thaller,“ vypráví Jolande Minářová nad německy psanou Pamětní knihou města Českého Krumlova v kožené vazbě zdobené slepotiskem.

autor: Petr Kronika | zdroj:
Spustit audio

Související