Nejrozlehlejší přírodní památka na jihu Čech je kolem řeky Malše, kde žijí perlorodky a mihule

8. červenec 2024

Maloplošná zvláště chráněná území se v České republice dělí do několika kategorií. Nejnižší jsou přírodní památky, jejichž rozlohy se pohybují od 0,01 hektaru až po stovky hektarů. Mezi deseti největšími přírodními památkami v Česku má jihočeský region hned čtyři zástupce.

Největší v kraji je přírodní památka Horní Malše s rozlohou 1890 hektarů. Nachází se na řece Malši a jejích přítocích mezi Pohořím na Šumavě a Kaplicí na česko-rakouském pomezí. Byla vyhlášena v roce 2014 a důvodem ochrany je výskyt populací kriticky ohrožených druhů perlorodky říční, velevruba tupého a mihule potoční.

Je to zároveň druhá největší přírodní památka v celé republice, když na prvním místě figuruje ještě o pár desítek hektarů větší přírodní památka Královský hvozd v západočeské části Šumavy.

Kolem 450 hektarů potom mají další tři velké jihočeské přírodní památky. Jsou to přírodní památka Vltava u Blanského lesa, přírodní památka Veselská blata a přírodní památka Lužnice, ochraňující tok této řeky v délce zhruba 75 kilometrů nad soutokem.

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Jiří Cukr.

autor: Zdeněk Zajíček | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související