Nedělní Noční linka: Dobročinné aukce, dary, sbírky

Přispěli jste penězi nebo darem do některé z charitativních sbírek? Dali jste pár drobných člověku bez domova? Pomohli jste sousedovi, který se ze dne na den ocitl v nouzi?

Co vás k tomu přimělo? Co vás přesvědčilo uvěřit tomu, že váš dar půjde tam, kam má? Mají takové sbírky smysl? Nebo by bylo vhodnější zasadit se o širší systémové změny?

Jak pomoc lidem v nouzi funguje v zahraničí? Zažili jste vy sami situaci, kdy jste byli na pokraji? V dluhové pasti? Bez příjmů? Podal vám někdo pomocnou ruku?

V sobotu jsme mohli přispět do Národní potravinové sbírky, do které se letos zapojilo přes 650 prodejen po celém Česku a tisíce dobrovolníků. Vybrané potraviny a drogistické zboží poputují v následujících dnech k lidem, kteří trpí nedostatkem. Ať jsou to rodiny s malými dětmi, senioři nebo matky samoživitelky. Lidé, kteří se z různých důvodů ocitli na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení. Podle pořadatelů Národní potravinové sbírky je u nás v takto těžké situaci téměř 1,5 milionu obyvatel.