Návrh zákona o šumavském národním parku

Poslaneckou sněmovnu dopoledne čeká druhé čtení poslaneckého návrhu zákona o šumavském národním parku. Cílem této ostře sledované normy je sladění existence šumavského parku s platnou legislativou. Podle mluvčího Národního parku Šumava Zdeňka Kantoříka. Zákon vymezuje základní poslání národního parku, tedy zachování a zlepšení přírodního prostředí, ochranu přírodních procesů, přírodních zdrojů, volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny a také naplňování vědeckých cílů.

Zákon má také vymezit využití území Národního parku Šumava k trvale udržitelnému rozvoji života místních obyvatel, k turistice a k rekreaci.