Na Temelíně ukončují revizní práce

Temelín

Na Temelíně probíhá ukončování revizních a kontrolních prací, které byly zařazeny do plánované třítýdenní odstávky prvního bloku. Na vysokotlaké části turbosoustrojí byla provedena zpětná montáž.

Pokračují především kontroly zařízení po provedených revizích a jejich příprava k provozu a pokračování testů v rámci etapy spouštění s výkonem reaktoru do 75%. Pracuje se také na nastavení impulsních pojistných ventilů, poté provede personál opakovanou tlakovou zkoušku primárního okruhu. Podle limit a podmínek je připravována zkouška pohyblivosti armatur a zkouška provozu čerpadel havarijních systémů. Připomeňme, že na Temelíně pracují od včerejšího dne experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii.