Na Písecku se objevila smrtelná Aujeszkyho choroba, kterou přenáší divočáci

Státní veterinární správa potvrdila na Písecku u uhynulého loveckého psa výskyt Aujeszkyho choroby. Pes se s největší pravděpodobností nakazil od divočáka, se kterým přišel do kontaktu během lovu nedaleko Čížové.

Lidé by měli v této lokalitě zabránit kontaktu svých psů s divokými prasaty. „Pro psy je rizikové dostat se do kontaktu s divokými prasaty, ale i s krví nebo vývrhy, které se mohou v lese vyskytovat. Proto nedoporučujeme, aby se psi pohybovali volně v lesích,“ varuje mluvčí správy Petr Vorlíček.

Chovatelé hospodářských zvířat by pak měli dodržovat preventivní opatření proti zavlečení nákazy, především zamezit vniknutí divokých prasat do chovů. Pro člověka není nemoc nebezpečná, pro psy a další domácí zvířata je ale smrtelná.

Aujeszkyho choroba je infekční virové onemocnění, které poprvé popsal v roce 1902 profesor Aujeszky v Maďarsku u skotu. Je rozšířená prakticky po celém světě. Zdrojem nákazy jsou dospělá prasata, protože jako jediná tuto nákazu přežívají.

Původcem onemocnění je herpesvirus, který napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. Nákaza je přenosná také na skot, ovce, kozy, psy, kočky, králíky, stejně tak na volně žijící živočichy. Přenáší se nejčastěji přímým kontaktem, ale také slinami, krví, pozřením vyvržených vnitřností nebo odřezků masa.

Onemocnění není léčitelné, a pro nakažené psy je proto smrtelné. K poslednímu potvrzenému případu úhynu psa na Aujeszkyho chorobu došlo letos v lednu na Klatovsku. V loňském roce byly potvrzeny dva případy.