Na městském úřadě ve Vodňanech porušovali zákoník práce, zjistil inspektorát

17. květen 2018 08:50

Radnici ve Vodňanech opustilo od roku 2015 šedesát procent úředníků. Běžně se přitom na radnicích vymění za stejnou dobu jen deset až patnáct procent zaměstnanců.

Situací se nyní zabývá oblastní inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu. Jeho šetření prokázalo, že vedení města porušilo zákoník práce.

„Nejvíc mi vadilo jednání paní tajemnice Smolové, kdy na mě několikrát křičela, také do telefonu, před lidmi. Její chování je strašně ponižující a nepříjemné,“ vzpomíná na svoje působení na městském úřadě ve Vodňanech Michaela Pavlisová. Po téměř třiceti letech opustila místo kvůli špatné atmosféře na pracovišti.

Na chování tajemnice Pavly Smolové si stěžuje i vedoucí odboru správy majetku a investic Šárka Růžičková. „Paní tajemnice mě obcházela, například jednala s mojí podřízenou bez mého vědomí a podepisovala za mě dokumenty, které jsou v mé kompetenci. Starostu jsem několikrát písemně i ústně upozorňovala a ten mi přislíbil nápravu,“ popisuje.

Starosta Václav Heřman na to reagoval: „Aby někdo vyloženě přišel s tím, že je tu nezdravá atmosféra, to nikdo nebyl. Ale byli někteří, kteří si přišli postěžovat, že jim bylo odebráno osobní ohodnocení. Myslím, že to je záležitost paní tajemnice, ona rozhodovala určitě o tom, jestli ten člověk něco porušil nebo neporušil.“

Na žádného konkrétního zaměstnance, který by si přišel stěžovat, že se k němu někdo chová nepřiměřeně, si podle svých slov nevzpomíná.

Tajemnice všechna nařčení odmítá

Tajemnice Pavla Smolová všechna nařčení odmítá. „Nebylo žádnými objektivními důkazy prokázáno, že skutečně to, co je v protokolu, se stalo. Já nadále trvám na tom, že paragraf 38 na Městském úřadě Vodňany porušován není. Myslím si, že zaměstnanci úřadu tady mají velmi dobré pracovní podmínky,“ uvedla.

Od roku 2015 opustilo městský úřad 33 úředníků. Podle tajemnice někteří odešli z jiných důvodů, než je špatná atmosféra na pracovišti. „Jsou v tom odchody do důchodu, máme tam další odchody, kdy se nevrátily zaměstnankyně z mateřské, dále nám odešli zaměstnanci, kteří zde byli na dobu určitou. Takovýchto případů bylo asi patnáct,“ vyjmenovala Pavla Smolová.

Šetření oblastního inspektorátu práce prokázalo porušení zákoníku práce v několika případech. „Šlo o komunikaci mezi zaměstnanci a nadřízenými, o formu a způsob, kvalitu podávání pracovních pokynů, o celou řadu drobných porušení zákoníku práce vnitřními předpisy, kdy třeba odchody k lékaři a čerpání indispozičních volen bylo zpřísňováno nedovoleným způsobem,“ vyjmenovala vedoucí právního oddělení inspektorátu Dagmar Plocková Mahrová.

Podle ní spisový materiál nasvědčuje, že byly naplněny skutkové podstaty některých správních deliktů. „A pro ty bude zahájeno správní řízení s městem Vodňany,“ doplnila.

Za pochybení hrozí vodňanské radnici pokuta až do výše dva miliony korun.

Spustit audio

Související