Milísko je zjemnělé označení města Milevsko. Odkud se lidový název vzal, ale není jasné

20. květen 2024

Mezi místa, která jsou v obecné paměti známá pod jiným, řekněme lidovým označením, patří také Milevsko na Písecku. Místní a lidé z okolí mu už několik desetiletí říkají poněkud zjemněle Milísko. O původu tohoto označení se před sto lety hojně psalo na stránkách regionálních novin.

Podle jedné verze se město a klášter ve středověku jmenovaly Milevice, z toho vzniklo Milévsko, Milívsko a následně Milísko. Změna písmene „é“ v „í“ není v češtině neobvyklá, připomeňme například dvojici slov mléko – mlíko.

Podle jiného výkladu je jméno Milísko odvozeno od slova Milířsko a souvisí s milíři, tedy jednoduchými zařízeními na výrobu dřevěného uhlí. Tuto teorii podporuje vyobrazení z roku 1602, kde je tamní klášter jmenován jako klášter milířský.

Někteří badatelé se pro změnu domnívali, že paralelní existence dvou jmen, tedy Milevsko a Milísko, souvisí s tím, že se dříve klášter údajně nazýval jinak než samotné město, nebo že vše vzniklo špatným čtením starých rukopisů a nápisů na pečetích.

Ať už je to s původem jména jakkoli, Milevsko zůstává Milískem.

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Jiří Cukr.

autor: Zdeněk Zajíček | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio

Související