Mezi jihočeskými třeboňskými rybníky můžete narazit na kousek pouště

28. duben 2015
Česko – země neznámá

Malá, ale naše. Tak bychom mohli označit písečnou dunu zvanou Slepičí vršek nedaleko obce Lužnice, která se rozkládá mezi třeboňskými rybníky na jihu Čech. Za větrného počasí si můžete představovat, že jste se ocitli v písečné bouři v severní Africe. Naopak za slunečného počasí, kdy žlutošedý písek kontrastuje s modrou oblohou a okolní zelení, si můžete říkat, že takhle nějak to vypadalo na Sahaře, než se definitivně proměnila v nehostinnou poušť.

Přírodní památka Slepičí vršek chrání na ploše necelých dvou hektarů písečný přesyp s pískomilnou a teplomilnou faunou. Přesyp vznikl na konci doby ledové, či na začátku doby poledové, navátím jemného písku západními větry z náplavů nedaleké řeky Lužnice.

Je pravděpodobné, že v počátcích středověkého osídlení byl přesyp porostlý řídkým lesem. V dalších stoletích, vlivem lidské činnosti, postupně získával podobu více či méně odkryté duny s rozptýlenými dřevinami a s velkými plochami volných písků.

Slepičí vršek je písečná duna, na které můžeme pozorovat vzácné rostliny i živočichy

Díky přísunu živin z okolních polí pokryl dunu v období po druhé světové válce opět vzrostlý les. V 70. letech 20. století se začalo s postupným kácením. Dnes můžete na území spatřit dunu, která připomíná pouštní písečné útvary a která se tyčí 3 až 4 metry nad okolní krajinu.

Ráj pro přírodovědce

Jelikož na písečném přesypu vládnou specifické podmínky, žijí na něm unikátní a zajímavá společenstva rostlin a živočichů.

Živočichy reprezentují především zástupci hmyzu: různé samotářské včely, kutilky, hrabalky a mravenci. Běžné je saranče modrokřídlé, v píscích probíhá vývoj larev listokaza kovového. Na Slepičím vršku byl nalezen i vzácný suchomilný střevlík Masoreus wetterhallii.

Slepičí vršek u Lužnice je přírodní rezervací

Rostliny jsou zastoupeny řadou pískomilných travin. V rezervaci najdete porosty různých kostřav a metličky křivolaké. V rozvolněných trávnících se vyskytuje celkem řídce trávnička obecná, písečnatka nejmenší, pavinec horský, nahoprutka písečná a nepatrnec rolní.

S přesypem se můžete seznámit z cesty procházející jeho středem. Vstup mimo tuto cestu není povolen. Východiskem procházky je vesnice Lužnice, z ní to je po červené turistické trase na Slepičí vršek necelého půl kilometru.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d13002.114224110657!2d14.763029496728715!3d49.06994193643306!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470ccab53e0bd3e3%3A0x1d78d2a3e95705df!2zU2xlcGnEjcOtIHZyxaFlaw!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1430213053271" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Romana Lehmannová
Spustit audio