Matyáš Korvín v české historii figuruje jako rozporuplná postava. Čechy měly dva krále

11. červen 2024

Zatímco v Maďarsku je Matyáš Korvín považován za jednoho z největších panovníků a strůjce kulturního rozkvětu v době renesance, v české historii figuruje jako rozporuplná postava.

Roku 1458 se Matyáš stal uherským králem a jeho spojení s českými zeměmi započalo sňatkem s dcerou českého krále Jiřího z Poděbrad, Kateřinou. Po třech letech manželství však při prvním porodu spolu s dítětem zemřela.

Kacířské Čechy byly tehdy trnem v oku papeži, čehož Matyáš využil, spojil se s katolickou šlechtou a městy a vpadl do Čech. Byl ale poražen a zajat, a až po jednáních s králem Jiřím propuštěn. Údajně slíbil, že se přimluví u papeže. To však neudělal a naopak se v roce 1469 nechal zvolit částí šlechty českým králem. Země tak najednou měla dva krále, kteří spolu vedli válku až do Jiřího smrti.

Část rozpolcené země Matyáše stále neuznávala a novým králem zvolila Vladislava Jagellonského. Boje mezi panovníky pokračovaly. Ukončil je až Olomoucký mír, který v roce 1479 přiřkl vládu v Čechách Jagellonci a Moravu a vedlejší země koruny české Korvínovi. Dvojvládí trvalo až do Korvínovy smrti v roce 1490.

Spustit audio