Literární matiné 24. července 2011

r_2100x1400_regiony.png

KNIŽNÍ TIPY:

George Orwell: Cesta k Wigan Pier
Reportážní výprava G. Orwella do hornického městečka, kterou autor podnikl v roce 1936, byla podnětem k jeho úvahám o sociálních otázkách.

George Orwell: Cesta k Wigan Pier

Jaroslav Polách: Jan Smil z Křemže
Historická práce představuje, táborského hejtmana a loupeživého rytíře, který skončil na popravišti Oldřicha II. z Rožmberka.

Jaroslav Polách: Jan Smil z Křemže

NÁŠ HOST:

Hostem Literárního matiné je Oldřich Tripes, ilustrátor a autor povídek z mysliveckého prostředí. Jeho poslední knížka se jmenuje Zelená vyznání a poznání.

Oldřich Tripes: Zelená vyznání a poznáníNÁŠ TIP:

Mimořádný čtenářský zážitek, který potěší vzhledem k úctyhodnému rozsahu 400 stran nejlépe o dovolené, nabízí kniha Černobílý svět od americké debutantky Kathryn Stockettové. V době, kdy je prezidentem USA Barack Obama, nás už ani nenapadne, že ještě v 60.letech minulého století byl rasismus na americkém jihu živým a aktuálním problémem. Černé hospodyně sice vychovávaly a milovaly své malé bílé svěřence, ale na stejný záchod jako oni chodit nesměly. Právě tenhle zdánlivě nevýznamný problém se stane nepřímým podnětem k tomu, že v jednom jižanském městě začne vznikat kniha, popisující autentické zážitky černých hospodyň v bílých rodinách. Kniha vzniká skutečně na základě jejich svědectví, což v době, kdy nejsou ojedinělé i vražedné rasistické útoky na černošské obyvatelstvo, vyžaduje velkou odvahu. Strhující příběh nahlížíme z několika vypravěčských úhlů. Autorka umí psát opravdu poutavě, a navíc otevírá bolavé téma, na které by možná mnozí Američané raději zapomněli.
Černobílý svět vydal pohotově Knižní klub v překladu Jany Kordíkové. Drobnější tiskové chyby nakladatelství tentokrát můžeme odpustit – asi s vydáním tohoto světové bestselleru hodně pospíchalo.

Kathryn Stockettová: Černobílý svět

SOUTĚŽ:

Odpověď na minulou soutěžní otázku: Samizdatová edice, kterou vydával L. Vaculík, se jmenovala Petlice. (74 správných odpovědí, 1 chybně)

Výherci: J. Baštýřová, V. Batistová, M. Jiřičková, J. Machníková, V. Vondráčková, J. Ziegerbauerová.

Nová otázka: Tentokrát bychom si mohli připomenout už 155. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského – zemřel 29. července roku l856 v Praze. Jeho dílo jistě znáte, ale méně už se ví o osudu jeho dcery. Po Havlíčkově smrti se osiřelé dívky ujala česká vlastenecká společnost jako „dcery národa“ a soucitné dámy uspořádaly dokonce v její prospěch velkou loterii, která vynesla pěknou sumu. To mělo být její věno, ovšem vlastenci pak měli za to, že mohou mluvit i do výběru jejího životního druha, a taky to dělali. Havlíčkova dcera však stejně nakonec zemřela mladá a neprovdaná. Naše otázka zní, jak se jmenovala? Stačí samozřejmě křestní jméno.

Odpovědi na naši otázku a veškeré své dotazy či podněty k pořadu "Literární matiné" pište na adresu PhDr. Hana Soukupová, Český rozhlas, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice, nebo na e-mail: Hana.Soukupova@cb.rozhlas.cz. Využít můžete i telefonní záznamník na čísle 386 797 277.

Spustit audio
autor: Hana Soukupová