Lišovské zastupitelstvo jednalo o autobusech

Autobus

Lišovské městské zastupitelstvo rozhodlo o tom, že město nebude dotovat víkendové autobusové spoje ČSAD Jihotrans. V praxi to znamená, že autobusy této společnosti budou městem v sobotu a v neděli pouze projíždět.