Léky změní ceny

Od 1.července se budou z rozhodnutí kategorizační komise Ministerstva zdravotnictví měnit ceny léků včetne doplatku.

K jakým změnám konkrétně dojde zatím ministertstvo oficiálně nesdělilo ani samotným lékařům. Ti o změnách vědí pouze z tisku a nemohou tak poskytnout pacientům dostatečné informace. Českému rozhlasu to potvrdil místopředseda okresní lékařské komory v Českých Budějovicích Ladislav Smrčka.