Kvůli kriticky ohrožené perlorodce postavili v Arnoštově čističku jako v kosmické lodi

25. září 2016

Novou čističku odpadních vod má osada Arnoštov na Prachaticku. Přípravy si vyžádaly čas a samotná výstavba hlavně peníze. Ty obec sehnala až z norských fondů.

Pomohla jí nutnost chránit perlorodku říční. Kvůli kriticky ohroženému živočichovi jsou v malém domečku technologie používané i v kosmických lodích.

„Je to taková malá chaloupka s komickou technologií. Bylo nám prezentováno výrobcem, že je to zcela ojedinělá technologie a že se podobný způsob čištění tlakovými membránami využívá i na orbitální stanici,“ říká starosta Martin Menšík.

Základem technologie jsou membránové filtry, které finálně dočišťují vodu. Ta odchází z čističky pro jistotu ještě přes zemní filtr. „Voda, kterou tato technologie vyčistí, je na úrovni pitné vody. My ji ještě dočišťujeme ve velkém zemním filtru, než se vsakuje do nivy Blanice. Je zbavená i fosfátů,“ doplňuje starosta.

Důvodem pro použití speciální technologie je ochrana perlorodky říční. Kriticky ohrožený druh obývá řeku Blanici, která teče údolím.

V Blanici žije nejvíc perlorodek

Náklady na čističku v Arnoštově jsou mnohonásobně vyšší než u běžných zařízení. „Celkově čistička odpadních vod stála přes pět milionů. Nejdražší byla technologie a pak samozřejmě ty stavební práce,“ vyčíslil Pavel Marhoul z organizace pro ochranu přírody.

Zoolog Ondřej Volf se perlorodkami v Blanici zabývá více než patnáct let. „V Blanici se vyskytuje nejpočetnější populace perlorodky říční v České republice a jedna z nepočetnějších ve střední Evropě. Je to naprosto unikátní lokalita a Arnoštov byl takovým prvním zdrojem znečištění,“ vysvětluje.

Voda, v níž perlorodky žijí, by podle něj měla být extrémně čistá a splňovat minimálně nároky na pitnou vodu. „Perlorodka ale žije v takových vodách, které splňují až nároky na kojeneckou vodu, takže skutečně musíme splňovat ta nejnáročnější kritéria,“ dodává.

Bývalou jímku musela obec občas vyvážet, nová čistička nevyžaduje téměř žádnou údržbu. „Budeme pravděpodobně vyvážet kaly z té jímací nádoby jenom jednou do roka,“ říká starosta. Nová čistička odpadních vod slouží čtyřiceti lidem a chrání deset tisíc perlorodek.

autor: Václav Malina
Spustit audio