Kroniku obce Hosín píše vyučený elektrikář a zároveň milovník historie a nadšený fotograf

18. leden 2020

Pátým obecním kronikářem v Hosíně na Českobudějovicku je Zdeněk Tibitanzl. V současné době zapisuje do druhé knihy, která zachycuje události od roku 1989. První kronika obce pochází z roku 1922 a dlouhá desetiletí vystačili místní kronikáři jen s tímto prvním svazkem.

Zdeněk Tibitanzl začal psát hosínskou kroniku v roce 2006. „Já jsem vyučený elektrikář a historie je můj koníček, zajímá mě od dětství. Ke kronice jsem se dostal, když chtěl můj předchůdce skončit. Tehdejší starosta za mnou přišel, protože viděl, že se o to zajímám a že tu při akcích běhám s foťákem,“ popisuje.

Fotografování je totiž jeho další zálibou, snímky pak rád využívá i v kronice a doplňuje je popiskami. „Mám rád, když to není jen mrtvá fotka, ale když můžete poznat konkrétní lidi. Začal jsem shánět i staré fotky školních tříd a řídících učitelů,“ dodává.

Mezi zásadní novodobé události, které Zdeněk Tibitanzl zaznamenal v kronice, patřilo například svěcení praporu a znaku v roce 2011 nebo odlévání nových zvonů pro hosínský kostel v roce 2012.

Čtěte také

O výrobě nových zvonů mimo jiné napsal: „Ve zvonařské firmě Perner v Pasově v Německu odlévali 17. února zvony, mezi kterými byly i dva zvony pro zdejší kostel. Správce fary Jan Říčánek objednal autobus a 25 většinou místních obyvatel se vydalo na odlévání zvonů do Pasova podívat. V rámci exkurze jsme se dozvěděli základní informace o výrobě zvonů a o firmě, jejíž kořeny sahají do České republiky.“

Do kostelní věže byly zvony zavěšeny v červnu 2013. I tento okamžik je samozřejmě popsaný v hosínské kronice. „V sobotu krátce po deváté hodině ranní vyšel průvod od hasičské zbrojnice pod kulturním domem, v jeho čele se vezly na vyzdobeném voze taženém koňmi dva nové zvony – Svatý Petr a Svatý Pavel… Na prostranství před hlavními vchody do kostela se vůz zastavil k posvěcení zvonů. Od 10. hodiny probíhala mše svatá. Když účastníci slavnosti vycházeli po mši z kostela, zvony již prvně zvonily, sice jen na ruční pohon, ale zvonily,“ čte svůj zápis Zdeněk Tibitanzl.

Spustit audio

Související