Kronikáře Hůrek u Lišova baví psát perem, zvládl doplnit i zápisy za dlouhých 35 let zpětně

28. březen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Obec Hůrky, Lišov

Jednu z nejstarších obecních kronik v okrese mají Hůrky, místní část města Lišov na Českobudějovicku. První zápisy sahají do roku 1849, ty nové pak doplňuje kronikář Aleš František Plávek.

V historické kronice, psané tehdejším starostou Františkem Šachlem, našel citát, který je podle něj platný dodnes. „Kýž by památní tato kniha vždy bedlivě se chovala. Kýž by všichni budoucí starostové neobtěžovali sobě pilně zapisovati aspoň důležitější věci pravdivě a prostě a přitom na své předchůdce a na mě laskavě vzpomenouti,“ čte.

První obecní kronika Hůrek končí rokem 1944, druhá rokem 1980. Posledním zapisovatelem byl Jan Kubašta starší. „Zápisy jsou poplatné té době, Akce Z, oslava VŘSR a podobně. Je ale dobře, že kroniku vedli, protože potom nastala pětatřicetiletá mezera a ta paměť přišla víceméně vniveč,“ komentuje Aleš František Plávek.

Jiří Cukr je nejmladším a přitom už nejdéle sloužícím kronikářem v historii Ledenic

Kronikář městysu Ledenice Jiří Cukr

Celý život žije v městysu Ledenice na Českobudějovicku Jiří Cukr. Před patnácti lety se navíc stal místním kronikářem. Coby pracovník Státního okresního archivu měl k historii vždy blízko, a tak volba logicky padla na něj.

On se stal kronikářem v roce 2015 a proluku se snažil vyplnit. „Svolal jsem sousedy a pokusil jsem se rekonstruovat běh událostí. Podařilo se mi sepsat alespoň některé zásadní mezníky, například to, že Hůrkami projížděl Závod míru, zbourala se zděná trafostanice z první republiky, zřítil se mlýn, někdo ukradl kamenné mezníky ze 17. století,“ vyjmenovává.

K retrospektivním zápisům přidal po vzoru prvního kronikáře i vlastní komentář. „Uzavřel jsem ho slovy: S úctou k předkům, rozumem k současnosti a nadějí na příště,“ prozrazuje.

Teď už Aleš František Plávek doplňuje pravidelně zmínky o aktuálních událostech. Role kronikáře se dobře pojí také s jeho zaměstnáním a koníčky. Pracuje totiž v archivu a odmalička se věnuje kaligrafii. „Od dětství jsem si zaznamenával písmena, která se mi líbila, zároveň mě baví psát perem, tak toho využívám,“ dodává.

Spustit audio

Související