O pořadu Koncertní ozvěny od Tří lvů

Koncert, to nejsou z posluchačského pohledu pouze dvě hodiny prožité na sedadle, ale také následné emoce a vzpomínky. Rozhlasové koncerty mají tu výhodu, že jsou zaznamenány, v určité podobě odvysílány. 

Veřejné nahrávky hudebních vystoupení různých žánrů ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice mají velmi dlouhou a dobrou tradici, pravidelně zdobí sváteční vysílání této regionální stanice a některé z nich jsou uchovány na hudebních nosičích!  

Postupně se budeme zevrubněji vracet k zajímavým live nahrávkám z bohatého archivu,  jež vznikly v péči českobudějovického rozhlasového studia nejenom U Tří lvů, ale v některých případech na různých místech jižních Čech. A opravdu – je z čeho vybírat!

Historie pořadu:
Koncertní ozvěny od Tří lvů přibližovaly jihočeskou hudební výrobu v budějovickém rozhlase už několik let v pravidelné víkendové rubrice. Od června 2019 je vysíláme jako půlhodinový pořad.

Pořad připravují

Další pořady