Komunální volby 2022 – speciál z Českých Budějovic

V letošním roce kandiduje v Českých Budějovicích 11 politických subjektů. Je to o tři méně než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 14 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

  2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

  3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

  4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za slovo, které překročilo limit, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Českých Budějovicích:

ANO 2011

1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

Byl to jeden z bodů našeho koaličního programu. Zamezili jsme v první etapě využívání zkratky přes náměstí, což se projevilo okamžitým poklesem hustoty dopravy. V dalších etapách plánujeme pokračovat ve zklidňování a zvýšení počtu pěších zón.

2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

Zcela jistě ano. Město má dlouhodobě v oblasti kultury co nabídnout. Jen přes léto jsou to stovky kulturních akcí všeho druhu. Čtyřsouborové divadlo s otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, chystané investice do kulturní infrastruktury (Slavia, Dům umění) i významná grantová podpora širší kulturní obce je dlouhodobě nedílnou součástí kulturní politiky města. Už brzy se ukáže, zda naše ambice posoudí příslušná komise jako opodstatněné. Kdybychom tomu nevěřili, nešli bychom do toho.

3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

V první řadě dokončením zpožděných dopravních staveb jiných investorů na území města nebo v jeho blízkosti – ŘSD staví D3 a zatím otálí s výstavbou Severní spojky, Kraj staví Jižní tangentu a zatím otálí s výstavbou podjezdu pod nádražím. Zcela omezit zácpy ve městě je nereálné, je to dáno historickou dispozicí města a dopravními překážkami jako jsou řeky a železniční koridor. V širším centru nelze stavět nové komunikace, není kde. Situaci částečně zlepšila propojka Horákova – Strakonická, nyní budované prodloužení M. Horákové do ulice Na sádkách a plánované pokračování této trasy přes území Litvínovic na 1/3 a dále přes řeku Vltavu v oblasti papíren. Také budované DIŘC (z evropských prostředků) – Dopravně informační řídící centrum -  významně přispěje k regulaci a řízení dopravy, právě s cílem omezení dopravních komplikací.

4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

Zcela jistě zasloužilo, otázkou je, zda na to v dohledné složité době budou finanční prostředky. V současném volebním období jsme pokročili s přípravou sportovní infrastruktury v lokalitě 4D (bývalá kasárna ve Čtyřech dvorech). Máme zpracovanou studii, marketingovou studii, studii proveditelnosti a dohodli jsme se na etapizaci ( z finančních důvodů), kdy první budovanou kapacitou bude tzv. „Vodní svět“  na který by následně navázala nová sportovní hala.

Budějce srdcem a rozumem

Kandidující subjekt nezaslal odpovědi ve stanoveném termínu.

Česká pirátská strana

1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

Omezení automobilové dopravy v centru Českých Budějovic je určitě správným krokem. Bohužel provedení několika posledních opatření v tomto směru je tristní – do poslední chvíle neznámé podrobnosti dopravních změn, dílčí omezení v detailech bez konceptu, žádná diskuse s obyvateli, řada výjimek, chabá komunikace s veřejností. To je bohužel v našem městě tradice.
Centrum města včetně náměstí Přemysla Otakara II. má sloužit bydlení, podnikání, kultuře, setkávání obyvatel a samozřejmě i turistickému ruchu. Příklady z jiných tuzemských i zahraničních měst ukazují, že právě významná omezení automobilové dopravy v historických centrech měst vedou k jejich oživení. Potřebná regulace je tedy podle nás vhodná a nezbytná, ale bez skutečného uzavření alespoň jedné strany náměstí, se kruhového objezdu nezbavíme. Přidejme také podporu dalších forem dopravy v celém městě, aby do centra nebylo nutné ani potřeba jezdit autem a Náměstí coby objezd, magistrála i parkoviště zároveň, bude minulostí.

2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

České Budějovice mají jedinečného genia loci i schopnost kulturního růstu. Ve městě máme mnoho šikovných lidí, kteří tvoří kulturní život a můžou být hybatelem změny a rozvoje v této oblasti. Spolek zaštiťující kandidaturu města pro šanci na vítězství (Budějovice 2028, z.s.) dělal a dělá mnohé, ukazuje nám potenciál i rezervy. Takže ano, naše město na to určitě má.
A za druhé ano – považujeme kandidaturu za přínosnou, protože už teď ji můžeme hodnotit pozitivně. Díky práci již zmíněného spolku a iniciativě mnoho lidí z kulturní oblasti vznikl zásadní dokument, kulturní strategie města, která nám může být velkou inspirací a v ideálním případě cestou, kudy se kultura ve městě vydá. To povede k pestřejší a dostupnější kulturní nabídce a zároveň zvýší konkurenceschopnost Českých Budějovic v oblasti cestovního ruchu.
Kulturu vnímáme jako důležitý prvek života ve městě, který spojuje lidi a spoluvytváří pozitivní atmosféru.

3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

Řešením je podle nás svoboda volby dopravního prostředku v tom smyslu, že pro občany bude pohodlné a výhodné použít i jiné možnosti, tedy například městskou hromadnou dopravu, jízdní kolo a podobně. Důležitý je také koncept „města krátkých vzdáleností“. Obyvatelé by podle něj měli mít všechny denní potřeby v blízkém okolí svého bydliště, a díky tomu může mnoho cest skrz město odpadnout.
Dalším důležitým aspektem je maximálně oddělit jednotlivé druhy dopravy tak, aby si vzájemně nepřekážely. To je samozřejmě řešení náročné, ale tento princip budeme uplatňovat v maximální možné míře. Konkrétně chceme rozšířit a provázat síť cyklotras ve městě a jeho nejbližším okolí, budovat bezpečné a dostatečně široké chodníky a starat se o jejich průběžné opravy. Důležité je i dostatečné množství cenově výhodných odstavných parkovacích míst na vstupních místech do města tak, aby dojíždějící lidé mohli následně po zaparkování využít jiný druh dopravy.

4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

Začnu od konce. Lokality, v nichž se nachází Sportovní hala a plavecký stadion, jsou unikátní svou návazností na centrum města. To chceme zachovat. Naším cílem je další budování a rekonstrukce menších sportovišť po celém městě tak, aby sloužily především místním občanům. Ideální je spojit takové zařízení například s místní školou nebo již fungujícím sportovním klubem. Tak se sport stane dostupnějším pro všechny ve městě. Samotné rekonstrukce haly a plaveckého stadionu si samozřejmě žádají největší míru pozornosti. Plavecká hala a její dílčí rekonstrukce a opravy nás provázejí takřka každou sezónu a stále není hotovo. Jako každá investice města musí být pod drobnohledem zastupitelů i občanů.

Českobudějovičtí ROZUMNĚ NAŠTVANÍ

1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

Zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru ČB neumím posoudit. Platí krátkou dobu. Vzhledem k tomu, že nemám auto, jezdím do centra MHD.  Co mi vadí daleko více je skutečnost, že náměstí Přemysla Otakara II. je tako parkovištěm. Tím ztrácí na své atraktivitě. Doporučuji vrátit se k roku 1993 a v té době platících opatření pro vjezd do historického jádra města. Zrušení tohoto opatření bylo chybou.  Nakonec trvale bydlících v historickém jádru je opravdu málo.

2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

Ne, nemají. Kandidaturu pro rok 2028 považuji za megalomanský projekt. Nikdo z odpovědných se zatím nevyjádřil „kolik to bude stát.“

3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

V ranních a odpoledních špičkách se na frekventovaných místech dopravní zácpy jsou a budou realitou. Pomohlo by, aby občané užívali automobily co nejméně. S tím také souvisí úroveň služeb poskytovaných Dopravním podnikem. Např. občané sídliště Máj – severní části - oprávněně nesouhlasí se zrušením trolejbusové linky 4 a omezení linky 1.

4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

Výstavbu nových sportovišť by si město ČB rozhodně zasloužilo, ale není kde a není za co. Finance města – rozpočet – a majetek města jsou ve velmi špatném stavu. Počátkem 90. let došlo k rozprodeji majetku města, nesmyslné privatizaci Technických služeb (nyní soukromé firmy), správa vody je rovněž v gesci firmy se zahraniční účastí, prodej obytných domů z majetku města.  To jsou fatální chyby, které zásadním způsobem zasahují do rozpočtu města a souvisí tak s jeho možnostmi.

ČSSD a NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI

1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

Náměstí je největším kruhovým objezdem, tvrdí jeden z náměstků primátora. Ano, i někteří lidé si to myslí, a to ti, kteří neopustí střed města. Ale přijíždějí sem i lidé z okrajových částí a sídlišť, kteří teď bojují s nejhorší dopravní situací, jaká tu kdy byla. Kromě zhoršení dopravy v širším centru tímto krokem radnice zkomplikovala i přístup občanů do bank, na úřady...Živnostníci a podnikatelé v centru města dostali další zásah.
Uvědomují si dopady svých opatření? Myslím si, že ne. Samozřejmě, i my se chceme bavit o zklidnění dopravy, ale jako o koncepci dopravy celého města.
Lidem se musí vyplácet MHD – finančně i systémově. Ukažme, kde zaparkovat – navigační systém s přehledem volných parkovacích míst. Vyberme strategická místa pro záchytná parkoviště, parkovací domy. Jakmile to bude finančně možné, vybudujme podzemní parkování.
Důležité je, aby cena na odstavném parkovišti byla akceptovatelná.
A pak můžeme dělat změny, které současná radnice již zavedla, aniž by měla klíčové dopravní… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

Hodně jsem o tomto projektu přemýšlel. Víte, když chodím po našem městě, vidím ten nepořádek, přetékající kontejnery, přerostlou trávu, koloběžky zaparkované chaoticky na ulici, napadne mne, že i toto je kultura města. A jsem přesvědčen, že dokud nemáme vyřešené tyto základní otázky, tak bychom se neměli pouštět do odvážných kandidatur, které stojí nemalé peníze. Snad to bude přínosné pro cestovní ruch a kulturní organizace. Ale, jaký bude přínos pro ostatní obyvatele Budějovic?
Obávám se, že to může být zase jeden z projektů, jehož součástí budou rozsáhlé analýzy a strategie, ale na realizaci nedojde.  Spolkne to nemalé peníze, a my se nikdy nedovíme, kde skončily.  Zaměřil bych se na to, abychom lidem přinesli nápady a projekty, které jim zlepší každodenní život. Peníze bych použil raději na řešení současných problémů Budějčáků, na užitek tady a teď. Už teď vidíme, že nás čeká náročná doba a měli bychom si stanovit priority, které jsou teď pro lidí opravdu důležité.

3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

Recept je jen jeden. Omezit hustotu dopravy. MHD musí být tak zajímavá a lukrativní, aby si i největší odpůrce řekl – raději pojedu městskou. Pro přespolní musíme zajistit odstavná parkoviště s fungujícím navigačním systémem a přímým napojením na MHD. Důležité je také spolupracovat s okolními obcemi na dostupnosti MHD i pro jejich obyvatele. Nostalgicky vzpomínám na linku 104 na Hlubokou.
Je třeba řešit efektivnější nastavení semaforů, například využít technologie odpočtu délky trvání aktuální barvy. Určitě by to pomohlo efektivitě průjezdu.
Přimlouval bych se, abychom se v co nejbližší době začali zabývat realizací nového mostu přes Vltavu, který by dopravě v určitých místech ulevil.  Důležité je aktivně pokračovat na zprovoznění dopravních spojek. Za naší účasti ve vedení města byla realizována spojka mezi Májem a Vltavou. Výsledkem je výrazné snížení intenzity dopravy na Husově třídě.

4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

Na to nelze odpovědět jinak než ano. Nabízí se lokalita rezervovaná pro Rejnoka, který je už asi pasé. V úvahu připadají další lokality, sídliště Máj, Vltava nebo Šumava. Sportoviště musí kopírovat hustotu obydlení ve městě.
Myslím si, že je důležité vnímat rozdíl sportovišť pro organizované či rekreační sportovce a těmi, kteří chtějí aktivně prožívat volný čas.
Co nám chybí, za čím musíme jezdit?. Chybí nám nějaké koupaliště - venkovní osvěžení, workout parky, lepší rozložení dětských hřišť. Musíme myslet i na psí parky nebo obyčejné zelené plochy se sociálním zázemím. Nechceme budovat obrovské haly, ale chceme dát lidem jistotu a komfort venkovního prostředí, kam si mohou vyrazit jen s míčem nebo třeba na obyčejné posezení na dece.
K realizaci je připravena lezecká stěna ve městě, ale z neznámých důvodů ji vedení města ještě nerealizovalo.
Myslím, že se musíme více věnovat údržbě stávajících sportovišť nebo využít opuštěné a chátrající lokality.

KDU-ČSL a TOP 09 - Společně pro Budějovice

1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

Zklidnění dopravy v centru města považuji dlouhodobě za správnou cestu. Stávající opatření jsou nicméně jen prvním krokem. Sebekriticky říkám, že se mi nepodařilo v radě města prosadit zrušení stávajícího kruhového objezdu na náměstí. Náměstí je přitom jedním ze skvostů města, středem památkové rezervace a má patřit lidem, ne autům! Vjezd na ně včetně parkování lze omezit na jednu či dvě strany náměstí, případně jej zcela vyloučit. Přijatá opatření v centru musí samozřejmě umožnit dopravu rezidentům, zásobování podnikatelům nebo návštěvu úřadů. Není naopak nutné, aby si každý dojel na náměstí autem na svoji ranní kávičku. Náměstí musí být i nadále obsluhováno MHD. Dopravní opatření musí být provázena i stavebními úpravami – snížením obrubníků, změnami povrchů, předlážděním. Namísto aut bude třeba náměstí zaplnit vhodnými kulturními aktivitami. Příjemnější a bezpečnější prostředí přinese klid rezidentům, pohodu návštěvníkům a tím i větší zisky tamním podnikatelům.

2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

Budějovice mají potenciál stát se Evropským hlavním městem kultury. Záleží samozřejmě na tom, jak se podaří reprezentaci města připravit jeho kandidaturu a zapojit do ní občany. V soutěži se neposuzují jen výše investic do budov a památek jako je aktuálně připravená rekonstrukce spolkového domu Slavie nebo Domu umění, ale kvalita kulturního života v širším smyslu. Hodnotí se systém zapojení kulturních spolků, způsoby a zdroje jejich financování - především prostřednictvím grantových programů do pravidelných či jednorázových kulturních akcí. Město nově zavedlo vedle jednoročních i víceleté grantové programy. Počítá se i nově zavedený participativní rozpočet města. Svou roli hraje i finančně náročné udržování čtyřsouborového divadla. Město usiluje o oživení památek kulturní náplní jako v případě projektu Umění ve městě v Rabenštejnské věži a Havraním náměstíčku před ní. Jedním z úkolů politiků je, přesvědčit občany, že kandidatura má smysl, že chceme v utkání o titul uspět a máme na to!

3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

Téma zlepšení dopravy ve městě je evergreenem všech voleb. Pravidelně je všichni slibují, případná zlepšení však bývají jen dílčí. Jde o běh na dlouhou trať, kdy je třeba skloubit investice do silniční infrastruktury včetně obchvatu města, podjezdu pod nádražím a dalších mostů s vhodnou politikou podporující alternativní způsoby mobility. Je faktem, že rodiny drží často více aut, a je také faktem, že nové silnice se dokáží velmi rychle zaplnit a nejsou samospasitelné. Je tedy zapotřebí co nejvíce usnadnit pohyb po městě cyklistům prostřednictvím dalších bezpečných cyklotras i chodcům. Systematicky budovat čistou a rychlou MHD se smysluplným rozmístěním linek a zastávek. Frekvence linek musí být nastavena tak, aby se občané dostali do cíle rychleji než autem, s posílením v době špiček, a zároveň tak, aby převážela lidi a ne vzduch. Nutná je koordinace oprav městských, krajských i státních komunikací. A nelze podporovat nevhodné investice tam, kde není dostatečná dopravní infrastruktura.

4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

Městem je nově připravován areál Vodního světa ve Čtyřech Dvorech na rekultivovaných pozemcích bývalých kasáren. Aktuální kapacita plaveckého stadionu na Střeleckém ostrově se pro potřeby občanů nejeví jako dostatečná. Slouží především pro plavání, spíše než pro vodní radovánky rodin s dětmi. Nový areál nemá být megalomanským projektem, ale prostorem pro relaxování a odpočinek s rozumnou kapacitou. Dále je připraven projekt výstavby saunového světa na stávajícím plaveckém stadionu, který má již vydané stavební povolení. Vedle těchto větších projektů realizovalo město řadu menších investic v podobě workoutových hřišť nebo koupacích mol. Město spolupracuje i s dalšími subjekty a umožňuje jim na svých pozemcích vybudování sportovišť. Příkladem je budování areálů na Složišti pro fotbalisty a florbalisty včetně dětského hřiště nebo v Suchém Vrbném pro ragbisty. Na řadu takových projektů město finančně přispívá. Příkladem jsou investiční dotace do vodáckého areálu Lídy Polesné.

KSČM fungující Budějce

1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

Je nutné, aby naše historické náměstí zůstalo živé, to ale znamená, že tam zůstanou jak obyvatelé, kteří tam mají byty, tak firmy, které nabízejí služby a těm musí být příjezd umožněn. Pro zklidnění dopravy, navrhujeme rozšíření dopravy ze záchytných parkovišť na stanice MHD. Pokud to bude nutné jsme připraveni i na jednání o snížení rychlosti v historickém centru, tedy Mlýnskou stokou a Malší. Také doporučujeme ještě více zeleně, popřípadě clony (stínidla) u laviček.

2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

Žel jsme v situaci, kdy město již zaplatilo částku v desítkách milionů korun, ale takto pojatá kandidatura nebude mít žádný efekt. Zatím jde jen o vytvoření pracovních míst pro pár lidí z jednoho politického subjektu současné radniční koalice. Vše co pro občany Budějc chceme a můžeme dělat je nezávislé na jakékoli soutěži. Město musí přímo podporovat živé umění, ne vytvářet komise a pracovní skupiny. Finanční prostředky je třeba vydávat na akce, na kulturu a to jak profesionální, tak zejména amatérskou, protože o její podporu nám jde především.
Raději bychom ustavili Městský dům dětí a mládeže v prostoru kasáren u nádraží tak, aby se zvýšila nabídka volnočasových sportovních i kulturních aktivit dětí a mládeže.

3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

Dobudování dopravní infrastruktury je naplánované a řada staveb je již v realizaci. Jako akutní se jeví rychlé dobudování spojení D3 se silnicí 1/22 a tedy odklonění kamionové dopravy, která zatěžuje průjezd centrem. Ale dopravní zácpy mají ještě další dva aspekty. Jeden, který můžeme ovlivnit my jako řidiči, pracovat s informačním systémem, znát výluky provozu, dále se věnovat aktuálnímu značení a volit cestu přes méně frekventované ulice. Druhý je v osvětě a zejména výuce dopravní výchovy na základních a středních školách, potažmo v autoškolách.

4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

Jsme proti zahušťování města dalšími stavbami, zejména na sídlištích a blokových obytných domů. Jsme pro údržbu a vznik dalších klidových a oddychových zón, pokud možno se sportovním vybavením, kde si mohou oddychnout ale i zasportovat staří či mladí.
Z větších projektů podporujeme výstavbu další haly, s potřebnými parametry, například pro volejbal na mezinárodní úrovni s umístěním v prostoru bývalých vojenských pozemků ve Čtyřech Dvorech.
Dále podporujeme výstavbu aqua parku a to buď v prostoru letiště, kde je mnoho pozemků, které vlastní Jihočeský kraj nebo mezi sídlištěm Vltava a Českým Vrbným, kde byl původně plánován. Zasazujeme se o to, aby město postavilo aqua park společně s Jihočeským krajem. Tím by parametry parku měli být na vysoké úrovni. I z tohoto příkladu vidíme, že bylo chybou vzdát se podílu v a. s. Letiště, kdy město ztratilo možnost cokoli na letišti ovlivňovat.

OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE

1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

Určitě to je krok správným směrem. Potřeba řešit dopravní nápor na centrum města se objevuje v diskusích už několik volebních období a pokaždé byla zatím uzavřena tím, že „čeká na vhodnější dobu“. Ona ale nikdy „žádná vhodnější doba“ nepřijde, protože pokaždé se bude řešit míra kompromisu mezi individuální automobilovou dopravou, cyklisty, pěšími, bydlícími, podnikajícími a návštěvníky atd. Není to prostoduchý zákaz aut v centru města. Změny vycházejí z řady průzkumů a analýz. Dopravní dostupnost centra zůstala zachována, a to jak pro rezidenty a zásobování, tak i návštěvy obchodů a úřadu. Náměstí však přestalo být tranzitní trasou pro tisíce aut denně. Navíc je realizace přijatých opatření  prvním krokem k regeneraci centra města, k rehabilitaci pěších zón a stavebním úpravám povrchů veřejných ploch v centru města.

2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

Mají. Dokazují to svým příběhem a nasazením stovek lidí, kteří na přihlášce pracují. Jedním z pozitivních efektů je, že se po mnoha letech vytvořila platforma, na které se mohou setkávat a diskutovat místní kulturní aktéři a veřejnost, že jsme je přesvědčili, že kultura není městem vnímaná jako okrajová, ale jako plnohodnotná součást kulturních a kreativních odvětví, která má pro město a jeho obyvatele i svůj nezpochybnitelný kladný ekonomický dopad. To jasně dokazují všechny zkušenosti všech kandidátských měst a ostatně i české zkušenosti s KKO. Město má pro nové programové období připravenou řadu infrastrukturních projektů a náš úspěch při kandidatuře k nim přidává velice podstatný lidský a kulturní a programový rozměr. Budějovice jsou dobře připraveny. Navýšili jsme rozpočet na kulturu, připravili důležité kulturní stavby, městomá konečně dlouhodobou strategii rozvoje kultury a kreativních odvětví.Budějovice mohou být centrem kreativní práce s vysokou přidanou hodnotou.

3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

Postupnou změnou dopravního chování. Věřím, že řada lidí prostě autem potřebuje jet třeba pracovně i několikrát denně, ale je také řada lidí, kteří autu dávají přednost ze zvyku, pohodlí, nebo podobných důvodů. A současně připravovat k této změně podpůrné projekty ve smyslu organizace veřejné dopravy a alternativ k autům. Často opakované poznámky ohledně výstavby dalších a dalších silnic ve městě považuji za zcela nerealistické, protože nad ulicí Na Sadech další ulici Na Sadech II nepostavíme a stejně tak kdekoliv jinde. Navíc je prokázáno, že budování dalších a dalších komunikací přináší nikoliv dopravní úlevu, ale nasává novou a novou dopravní zátěž. Velmi důležité je, že všechny strategické dopravní stavby, které ve městě bude realizovat ŘSD anebo kraj jsou ve vysoké míře přípravy a prostě do několika málo let budou komplet realitou. To uvolní tlak zejména na levobřežce a páteřních komunikacích a tím i uleví navazujícím městským komunikacím.

4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

Ano, stále jsem toho názoru, že by se měla budovat v tradičních lokalitách. Tak jako máme v Budějovicích „kulturní míli“, máme i „sportovní míli“, na které jsou soustředěné všechny hlavní sportovní stavby. Dalším důvodem je to, že v jejich dnešní poloze jsou tyto stavby dobře dopravně dostupné a jsou (nebo budou) u nich dostatečné parkovací kapacity: letos se začne stavět parkovací dům u sportovní haly, připravený je návrh na parkovací dům u fotbalového stadionu. Výjimku pro mne představuje pouze případná vize velkého sportovního areálu minimálně národní úrovně, který by svými parametry měl nároky na velké plochy pro něj a doprovodní infrastrukturu a v centru města by jednoduše nemohl být.

Občanská demokratická strana

1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

Zklidnění dopravy v centru je jen dalším z řady nekoncepčních a hlavně zoufale komunikovaných projektů. Radní a náměstci ani jednou neměli odvahu přijít lidem vysvětlit, co vlastně chtějí a vše házeli na úředníky. Navíc vedení města koncepčně nepřipravilo na tuto variantu vůbec nic. Jakékoli parkování blízko centra, zpracování toho jak se bude doprava chovat, prostě nic…
A zase na poslední chvíli pár měsíců před volbami udělají to nejjednodušší, že někam zakáží vjezd. Centrum si určitě zaslouží odlehčení od automobilové dopravy, ale nutno říct, že problém města je spíš v chybění dálnice a městských okruhů.  Uvidíme, jaký bude to mít dopad na živnostníky a drobné podnikatele v centru, kteří už teď mají v centru často problémy se udržet. Navíc celý projekt se spouštěl v prázdninových měsících, takže hlavní test přijde při začátku školního roku a uvidíme, jaký dopad to bude mít na dopravu v centru. Nám bohužel nikdo žádné takové studie neukázal.

2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

EHMK toto je pro naše město možná veliká šance, ale zase to jen ukazuje, že tady chybí dlouhodobá koncepce a rozvoj kultury. Tohle by se podle nás nemělo dělat jen, když se město uchází o EHMK . To je něco, co tady má dlouhodobě být a v Budějovicích chybí. Nepochopitelné na tom je, že náměstek odpovědný za kulturu Juraj Thoma z posledních dvaceti let strávil 16 bud jako primátor nebo jako první náměstek primátora. Tedy člověk, který má zásadní vliv na rozvoj nejen kultury ale města jako celku. A teď posloucháme, co nám ve městě chybí, díváme se na studie za desítky milionů korun a přitom se za těch 16 let v kultuře změnilo vlastně nic a vlastně tu nevyrostl jediný větší projekt. A to je celý problém města.
Když se dívám na neschopnost současného vedení realizovat nějaký větší projekt, tak si nejsem jistá, jak by reálně EHMK pod vedením radnice dopadlo. A je to škoda, mohlo by opravdu přinést městu řadu zajímavých podnětů.

3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

Doprava je nejbolestivější problém v Českých Budějovicích, všichni si to uvědomujeme. Jako prioritu to vnímá hejtman Martin Kuba i celý náš tým. Ukazuje se, jak s jeho nástupem na kraj najednou dochází ke zrychlení výstavby velkých staveb jako je jižní tangenta v koordinaci s ŘSD se postupuje na výstavbě D3 a vidíme už na dokončení těchto klíčových staveb. Konečně jsme rozhýbali přípravu severní spojky.
Prostě všechny tyto projekty se dohání po tom, kdy jejich přípravu politické reprezentace na úrovni města i předchozího vedení kraje dlouhodobě zanedbávali. Dokud se tyto projekty pod vedením silných politických lídrů, kteří jsou schopni vzájemné spolupráce, nedokončí, nikdy se doprava v krajském městě nezlepší. To je něco, co chci Budějčákům nabídnout a vytvořit silný tandem s hejtmanem.

4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

České Budějovice jsou městem sportu a v tomto kontextu si představuji se svým týmem, že by bylo vhodné přinést nové investice do menších tělocvičen a sportovních zařízení u škol, tak abychom pomohli sportovním klubům dětí a mládeže, a umožnili také hobby sportovcům, jejich klubům sportovat v kvalitním zázemí. Přála bych si, aby naše extraligové týmy měly kvalitní zázemí - ať už volejbalisté novou halu, hokejisté kvalitní zázemí u zimního stadionu a fotbalisté tréninkové prostory s moderním vybavením, ale to vše je o penězích a jejich racionálním nasměrování a dlouhodobé koncepci. To se svým týmem můžeme zaručit. Opět tu také nabízím spojení s Jihočeským krajem, kde je možné využít Krajského investičního fondu pro rozvojové investice.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

Určitě ano, osobně jsem pro ještě větší zklidnění náměstí Přemysla Otakara II, obdobně jako v jiných městech je snahou historická centra zpřístupňovat pěším a dopravní prostředky vpouštět pouze ve vyhrazený čas,

2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

Podpora města v kandidatuře EHMK 2028 je i v našem volebním programu. Tento projekt společně podpořilo jak zastupitelstvo města, tak Jihočeského kraje. Podáním přihlášky byl pověřen Spolek Budějovice 2028, vznikla Strategie rozvoje kultury. První kolo podání přihlášek se uzavírá 1. září 2022 a s Českými Budějovicemi se o postup do dalšího kola utkají Brno, Liberec a Broumov. Takže držme Budějcům palce. Osobně považuji kandidaturu za přínosnou.

3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

Přetížení a zácpy ve městě je dlouhodobý problém a kdo jej vyřeší, tak by mohl být nominován na Nobelovu cenu. České Budějovice jsou krajským městem, kam dojíždějí za prací lidé z okolí, pokud se ráno podíváte na automobily stojící v koloně, tak tam uvidíte pravděpodobně jednu osobu. Vzhledem k absenci přednostních pruhů pro IZS a MHD se občanům nevyplatí MHD používat. Toto by byla jedna z cest a tou je budovat přednostní pruhy, usilovat o zřízení IDS a propojení linkových autobusů s MHD a dalšími alternativními způsoby přepravy. Samozřejmě to není hlavní problém, ale také dále usilovat o budování cyklostezek a přesvědčit spoluobčany, že jezdit na kole je jednak zdraví prospěšné a rychlejší než stát v koloně.

4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

České Budějovice by si určitě zasloužily velkou multifunkční halu. Dokázal bych si představit takovýto multifunkční sportovní a kulturní stánek třeba na Výstavišti, jako společný projekt státu, kraje i města. Co se týká plaveckého stadionu tak v našem volebním programu tuto oblast řešíme a  budeme usilovat o přípravu projektu a vybudování  sportovní haly a krytého bazénu ve Čtyrech Dvorech.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Bylo podle vás správným krokem zavedení opatření pro zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic? Jak zabránit tomu, aby náměstí Přemysla Otakara II. bylo nadále hlavně největším kruhovým objezdem ve městě?

Věčné "úpravy " a změny v dopravním značení centra jsou jenom matoucí a kontraproduktivní. Bez komplexního přístupu k dopravě jsou neefektivní a pouhým plácáním do vody.  Zklidnění centra by vyřešil chybějící obchvat a přesunutí dopravy z města na obchvaty a také efektivnější využití MHD. Preferenční pruhy pro MHD budeme prosazovat pouze v souladu s platnými dopravními normami. Náměstí Přemysla Otakara II. nemělo být nikdy zpřístupněné pro dopravu a mělo zůstat přístupné pouze pro zásobování a vjezd na povolení. Za velmi důležité a nutné považujeme řešit jízdu na elektrokoloběžkách po městě!

2. Mají České Budějovice na to, aby se staly Evropským hlavním městem kultury v roce 2028, a považujete kandidaturu na tento titul za přínosnou?

Pří tomto stavu dopravy, komunikací, kulturních zařízení a města jako celku je naprostý nesmysl hovořit o Českých Budějovicích jako městu kultury.

3. Jak docílit toho, aby se v ranních a odpoledních špičkách na frekventovaných místech ve městě přestaly tvořit dopravní zácpy?

Viz 1- obchvat. Most na severní straně města, zrušení modrých zón a některých jednosměrných ulic, redukce semaforů, obnovení podchodu u nádraží, efektivnější využití kapacity MHD. Frekventované silnice opatřit radarem s fotobuňkou na dohlížení dané rychlosti a omezení hluku zde bydlícím občanům. (příkladně Horákova ul., Novohradská, Mánesova, Pražská....)

4. Dvě z největších sportovních staveb ve městě – sportovní hala a plavecký stadion – procházejí, nebo brzy projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Zasloužilo by si město výstavbu nových sportovišť? A pokud ano, ve které lokalitě?

Pokud vím, tak ani jedna z uvedených staveb neprochází rekonstrukcí a ani o ní nebylo rozhodnuto. Město si zaslouží i nové areály. Zřejmě jediná lokalita, kde by byl dostatečný prostor, je bývalý tankodrom ve Čtyřech Dvorech. V původních plánech města tam sportovní vyžití bylo plánováno. Vyhovuje rozměrem i dostupností od nejlidnatějších čtvrtí. Žádná jednání ani studie na komplexní využití takto exponovaného místa nejsou. Zatím se území jenom drobí pro soukromé investory.

Spustit audio