K+M+B nejsou iniciály Tří králů. Znamená to požehnání, vysvětluje ředitel diecézní charity, která pořádá tradiční sbírku

3. leden 2023

Na podporu rodin s handicapovanými dětmi a na další projekty a činnosti, na něž nelze získat dost prostředků odjinud, bude určen letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v Českých Budějovicích. Koledníkům požehnal v pondělí před katedrálou českobudějovický světící biskup Pavel Posád a děti i dospělí se vydali do ulic.

Sbírka se ale koná nejenom v krajském městě, nejenom touto formou a nejenom pro jmenované účely. „Třeba v Jindřichově Hradci koledují na noclehárnu svatého Antonína a na nově vznikající službu sociální rehabilitace pro osoby v krizi. V Písku na podporu střediska pomoci pro lidi v nouzi, přičemž ta pomoc je zejména materiální,“ uvádí ředitel Diecézní charity v Českých Budějovicích Jiří Kohout.

V Milevsku peníze půjdou na sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Rozárka, na Prachaticku na podporu charitního azylového Domova svatého Dominika Sávia pro matky s dětmi. „Strakonická charita koleduje na přestavbu a přístavbu Domova klidného stáří svaté Anny, to je domov pro seniory v Sousedovicích. A táborská charita chce výtěžkem podpořit lidi bez přístřeší,“ dodává Jiří Kohout.

Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity v Českých Budějovicích

Za poslední roky – a hodně to ovlivnil covid – se formy přispívání změnily a rozrostly. „Původně Tříkrálová sbírka – a pořád je to hlavní – stála a stojí na kontaktní formě, to znamená na koledování. Skupinka koledníků přijde do domácnosti, přinese požehnání, napíše na dveře K+M+B (nebo C+M+B). To nejsou iniciály Tří králů, ale znamená to Christus mansionem benedicat – Kristus ať požehná tento příbytek. A požádá o příspěvek do kasičky,“ popisuje Jiří Kohout.

Kasička Tříkrálové sbírky je přitom podle něj specifická. „Je to kasička válcového tvaru z mléčného plastu, je úředně zapečetěná a je na ní logo charity,“ připomíná.

Také koledníci jsou identifikovatelní. „Tři dětští, nebo klidně i dospělí koledníci jsou převlečení do kostýmů Tří králů, anebo mají alespoň jednoduché papírové korunky. Pokud jsou všichni koledníci dětského věku, pak s nimi vždycky musí jít i jeden dospělý. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, je na ní podpis biskupa a diecézního ředitele, je tam i jméno a číslo občanského průkazu onoho koledníka. No, a této skupince je potom možné přispět do kasičky,“ upřesňuje Jiří Kohout.

Další formou jsou statické pokladničky. „Ty vznikly právě jako reakce na covid, kdy se nemohlo koledovat dům od domu. Tyto pokladničky jsou umisťovány na různá veřejná místa, jako jsou obchody, kostely, obecní úřady a podobně, zkrátka místa, na kterých se místní charita s farníky domluví. A do těchto statických pokladniček je také možné přispět,“ říká ředitel.

Čtěte také

Další možnosti přispívání jsou distanční. „Máme on-line koledu, to je vlastně elektronická kasička, která vznikla rovněž v době covidu. Najdete ji na webu a přes platební bránu je možné přispět celoročně. Naproti tomu kontaktní formy jsou omezeny od 1. do 15. ledna,“ objasňuje Jiří Kohout.

Čtvrtým způsobem pomoci je zaslání finančního daru na účet 66008822/0800, přičemž je vždy potřeba vložit variabilní symbol podle farnosti, kde se koleduje. Symbol najdete na stránkách charity.

„Nebo mohou přispěvatelé zaslat dárcovskou DMS ze svých mobilních telefonů. Číslo je 87777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60, nebo DMS KOLEDA 90. To podle toho, kolik korun chtějí poslat,“ uvádí diecézní ředitel a dodává, že existuje dokonce možnost založit si trvalou DMS, která odešle každý měsíc určenou částku na účet Tříkrálové sbírky. „V takovém případě má esemeska tvar například DMS TRV KOLEDA 30,“ doplňuje Jiří Kohout. Všechny náležitosti se dočtete na webových stránkách Tříkrálové sbírky.

Celý rozhovor s Jiřím Kohoutem, ředitelem Diecézní charity v Českých Budějovicích, o Tříkrálové sbírce si poslechněte online.

Spustit audio

Související