Když jablka padala z jabloní, objevil Isaac Newton gravitační zákon. Popsal i setrvačnost a akci a reakci

15. leden 2023

„Tisíc jablek spadlo na nos Zeměkoule, jenom Newton uměl těžit ze své boule,“ cituje verš Vítězslava Nezvala astronomka Jana Tichá. Na začátku letošního roku totiž uplynulo 380 let od narození Isaaca Newtona, jedné z největších ikon vědy v celé historii naší civilizace.

Isaac Newton byl fyzik, mechanik, astronom, matematik, ale také alchymista a teolog. „My ho známe především jako zakladatele klasické fyziky a klasické mechaniky, člověka, na kterém vlastně stojí celý rozvoj techniky, počínaje stoletím páry, prvními manufakturami, železnicemi a tak dále,“ říká Jana Tichá.

Newton definoval gravitační zákon a tři základní zákony klasické mechaniky – zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. „Ten obrat klasická mechanika, klasická fyzika používáme proto, že se to týká takové té normální fyziky, která je obsažitelná lidskými smysly – vlak jede kolejích, auto jede po silnici, něco padá odněkud seshora,“ dodává Jana Tichá.

Legenda o tom, že Isaac Newton objevil gravitační zákon díky tomu, že mu spadlo jablko na hlavu, podle ní nejspíš doslovně pravdivá není. „V době, kdy byl mor, musel Newton odejít z univerzity a vrátil se do rodného kraje. Sám popsal, že viděl na podzim padat jablka z jabloní a začal přemýšlet, proč vlastně všechna padají přímo k zemi. Začal si klást vědecké otázky, proč to tak funguje a jak to, že to tak funguje vždycky. Z toho odvodil gravitační zákon,“ vypráví astronomka.

autor: Filip Černý
Spustit audio

Související