Jiří Tlačil

specialista správy majetku

Má na starosti údržbu budovy Českého rozhlasu České Budějovice.

Do Českého rozhlasu České Budějovice jsem nastoupil v roce 1987 na funkci údržbář. Mám na starosti veškeré běžné opravy nábytku a údržbu zařízení v budově, obsluhu výměníkové stanice a koordinuji práci recepčních.

Na mé práci mě baví rozmanitost a rozsah prací, které vykonávám. Rád se zdokonaluji v dalších oborech a činnostech, které jsou v mé práci důležité.

Mezi mé záliby patří práce se dřevem a cykloturistika, rád poslouchám folk a country.

Sledujte nás