Jihočeský souhrn

r_2100x1400_regiony.png
27. září 2001

Obsluha prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín začala dnes dopoledne opět zvyšovat výkon reaktoru a zahájila přípravy na připojení turbogenerátoru do rozvodné sítě. Podle mluvčího elektrárny Milana nebesáře dojde k opětovnému přifázování bloku do sítě zřejmě ještě dnes.

Hornorakouští odpůrci atomu jsou nespokojeni s dosavadním průběhem jednání o jaderné elektrárně Temelín nejen na bilaterální úrovni, ale i v rámci Evropské unie. Oznámili proto obnovení "akcí nutné obrany" v ulicích a také na hraničních přechodech s Českou republikou. Už v dohledné době chtějí ekologičtí aktivisté začít s protesty, zejména na hranicích. Může při nich podle aktivistů dojít také k neohlášeným blokádám hranic.

Zítra v 10 hodin dopoledne dojde k odstřelení více než 40 metrů vysokého komína v areálu českobudějovické nemocnice. Z tohoto důvodu budou na dobu nezbytně nutnou vyklizena kožní a transfúzní oddělení. Důvodem k odstřelu komína je jeho nefunkčnost, v následujících dnech bude odstraněna také přilehlá budova kotelny. Na stávajícím místě bude vybudován nový vstupní terminál do nemocnice.

V Holubově na Českokrumlovsku se chystají k zahájení zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod. Kolaudace objektu čistírny a už dobudované části kanalizace se ustuteční 4. října. Jak říká starosta Jaroslav Franěk, obec chce přitom občanům, kteří se na kanalizaci rychle připojí, vyjít vstříc.

Vyvrcholením oslav 10. výročí založení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stalo dnešní slavnostní zasedání rozšířené Vědecké rady univerzity. Odpoledne univerzita v areálu Akademie věd na Branišovské ulici slavnostně otevřela nový pavilon Biologické fakulty, jehož výstavbu v letních měsících dokončily Českobudějovické pozemní stavby. Třípodlažní objekt má v přízemí sedm poslucháren, zbytek přízemního a obě další nadzemní podlaží tvoří laboratoře a pracovny pro studenty a učitele. V budově jsou ještě prostory pro tzv. bariérové chovy živočichů.

Rada Jihočeského kraje se na svém posledním zasedání rozhodla poskytnout první dotace. Jedná se o finanční částky z vlastních zdrojů kraje. O dotaci, která v jednotlivém případě nesmí převýšit 200 000 Kč, se mohou ucházet občanská sdružení, humanitární organizace a jiné právnické a fyzické osoby působící v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí.

Spustit audio
autor: čro čb