Jihočeský památník Petra z Chelčic žije středověkem. Vyzkoušet můžete i husí brk

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pokud památník navštívíte, můžete si například vyzkoušet psaní husím brkem, prohlédnout si historické texty nebo vyzkoušet středověké kostýmy jako náš redaktor

Památník Petra Chelčického vznikl rekonstrukcí staré gotické sýpky uprostřed jihočeské obce Chelčice. Už jenom jeho vybavení je zvláštní, protože veškerý nábytek je až na výjimky zavěšený na provazech a jako vynikající a zvláštní mobiliář slouží i klasické sítě. Proč? Odpověď najdete v tom, co Petr z Chelčic kdysi napsal.

O osobnosti Petra Chelčického se toho ve skutečnosti mnoho neví. Není například vůbec jisté, zda z Chelčic opravdu pocházel, jestli se nenarodil jinde, a ani se neví, jak vypadal.

„Jisté ale je, že klenot středověké literatury, který sepsal, tedy knihu Síť víry pravé, stvořil Petr Chelčický právě tady," ujišťuje Klára Kavanová Mušková, specializovaná průvodkyně památníkem. Podle literárních a historických rozborů psal tento, na svoji dobu velice pozoruhodný muž právě v tomto regionu.

„Nebyl to kněz. Byl to pravděpodobně zeman, díky čemuž nemusel sám pracovat, ale mohl se věnovat vzdělávání a psaní," dodává průvodkyně s tím, že Petr byl velkým vyznavačem učení Jana Husa. Po jeho smrti se ale od husitského hnutí odklonil a jediný boj, který uznával, byl boj vnitřní, tedy boj člověka se sebou samým. Stalo se to poté, co viděl, jak se situace v husitském hnutí vyvíjí.

Jak je tedy možné, že Petr Chelčický přežil ve svém díle dodnes a navíc se k němu hlásí mnoho lidí i ze zahraničí?

Stěžejní Síť víry pravé velice oslovilo Lva Nikolaje Tolstého a existuje možnost, že se od něj myšlenky Petra Chelčického dostaly až ke Gándhímu. Všechny tři totiž spojuje názor o neprotivení se zlu násilím a odmítání násilí jako takového už v principu.

Běžná denní provozní doba památníku není stanovena, otevřeno bývá podle zájmu návštěvníků. Prohlídku si tedy musíte domluvit telefonicky několik dní předem skrze kontakty, které najdete na internetových stránkách obce.

Pokud památník navštívíte, můžete si například vyzkoušet psaní husím brkem, prohlédnout si historické texty nebo vyzkoušet středověké kostýmy jako náš redaktor

Do památníku přijíždějí návštěvníci z celé republiky, ale mnoho jich sem zavítá i ze zahraničí. Mnozí z nich se o učenci dozvěděli díky Jednotě bratrské, která postupně Petrovo učení rozšířila do nejrůznějších částí světa.

Pokud památník navštívíte, můžete si v takzvané badatelně vyzkoušet psaní husím brkem, prohlédnout si historické texty, fotokopii jeho nejslavnější knihy a poznat blíže názory jednoho z největších učenců středověku. V památníku najdete regionální expozice Chelčicka a památkové zóny Libějovicko-Lomecko a mnoho dalších zajímavostí z Chelčic a okolí.