Jihočeský kraj

00065224.jpeg

Předvolební průzkum vypracovaný společností STEM exkluzivně pro Český rozhlas a Českou televizi.

Základní poznatky

Dotázáno 624 respondentů v Jihočeském kraji ve dnech 6. - 7. 5. 2002. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let, kvótní výběr.

Ve srovnání s výsledky voleb v roce 1998 se v Jihočeském kraji posílila pozice ODS, která poměrně výrazně vede. ČSSD (v čele s předsedou V. Špidlou) je na druhém místě v kraji, kde vyhrála v roce 1998, ovšem napravuje propad v krajských volbách 2000. Koalice zaostává o 4 procentní body za ČSSD. KSČM je s odstupem 3 procentních bodů čtvrtá. Žádná z dalších stran se neblíží hranici 5 %. Ze známých kandidátů mají velkou naději na zisk mandátu J. Zvěřina (čtvrtý na kandidátce ODS), M. Kalousek (2. Koalice), E. Zeman (3. ČSSD). Nejisté jsou vyhlídky J. Mládka (4. ČSSD) a J. Talíře (3. Koalice).

Volební účast

Zúčastníte se letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 14. a 15. června?

Určitě ano - 37 %
Spíše ano - 38 %
Spíše ne - 16 %
Určitě ne - 9 %

Očekávaná volební účast v Jihočeském kraji je mírně pod celostátním průměrem. Vyšší ochotu zúčastnit se voleb dávají najevo lidé s vysokoškolským vzděláním. Lidé mladší 30 let svou účast častěji zpochybňují.

Stranické preference

Pokud byste šel/šla 14. nebo 15. června volit, kterou stranu, koalici či hnutí byste volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ODS - 28 %
ČSSD - 19 %
Koalice - 15 %
KSČM - 12 %
Strana zelených - 2 %
ODA - 1 %
RMS - 1 %
Republikáni - 1 %
Naděje - 0,9 %
SNK - 0,8 %
ČSNS - 0,7 %
Neví - 16 %

Lidé mladší 45 let častěji podporují ODS, KSČM získává nejvíce hlasů mezi lidmi nad 60 let.

Rozhodnost volby

Je volba strany (koalice, hnutí), kterou(é) jste uvedl(a), už Vaše konečné rozhodnutí?

Určitě ano - 43 %
Spíše ano - 47 %
Spíše ne - 8 %
Určitě ne - 2 %

Podíl lidí, kteří jsou pevně rozhodnuti, koho volit, se v Jihočeském kraji neliší od celostátnímu průměru.

Preference pevně rozhodnutých voličů
(Preference mezi lidmi, kteří se s jistotou či pravděpodobně zúčastní voleb a jejichž rozhodnutí o volbě strany je (určitě nebo spíše) konečné)

Pokud byste šel/šla 14. nebo 15. června volit, kterou stranu, koalici či hnutí byste volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ODS - 34 %
ČSSD - 24 %
Koalice - 18 %
KSČM - 14 %
Strana zelených - 2 %
ČSNS - 1 %
Republikáni - 1 %
SŽJ - 0,8 %
Akce - 0,8 %
RMS - 0,7 %
ODA - 0,7 %

Názor na vývoj situace po volbách

Jak se bude podle Vás vyvíjet situace v naší zemi po letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

Povede k celkovému zlepšení a ozdravění - 9 %
Přinese některá dílčí zlepšenín - 33 %
Ani k lepšímu, ani k horšímu - 39 %
V mnoha oblastech přinese spíše zhoršení - 17 %
Povede ke krizi a úpadku - 2 %

S nadějemi vzhlížejí k volbám zejména lidé s vyšším vzděláním a stoupenci ODS. Pesimističtější jsou naopak lidé starší 60 let a především příznivci KSČM.

Koho volili stoupenci hlavních stran v roce 1998

Kterou stranu volili současní stoupenci ODS

ODS - 68 %
ČSSD - 13 %
US - 9 %
KDU-ČSL - 4 %
KSČM - 2%
jiné strany - 4 %

Kterou stranu volili současní stoupenci ČSSD

ČSSD - 87 %
ODS - 5 %
KDU-ČSL - 3 %
US - 2 %
KSČM - 1 %
jiné strany - 2 %

Kterou stranu volili současní stoupenci KSČM

KSČM - 67 %
ČSSD - 11 %
ODS - 9 %
KDU-ČSL - 6 %
jiné strany - 7 %

Kterou stranu volili současní stoupenci Koalice

KDU-ČSL - 42 %
US - 19 %
ČSSD - 17 %
ODS - 15 %
KSČM - 3 %
jiné strany - 4 %

Podrobné grafy k jednotlivým otázkám naleznete pod odkazem FOTOGALERIE.

přehled grafů - Jihočeský kraj