Jihočeský kraj

Rada kraje vzala na vědomí bilanční náklady Britského centra Jihočeské vědecké knihovny při jeho setrvání v Krajinské ulici. Na základě jednání s Magistrátem města České Budějovice, Jihočeskou univerzitou a Jihočeským krajem došlo k trojdohodě o zřízení a provozování Evropského informačního centra v objektu Krajinská 2. Někdejší sídlo centra Britské rady, jejíž provoz spolu s knižním fondem převzal kraj prostřednictvím Jihočeské vědecké knihovny, tedy zůstává na svém místě. Celkové náklady na dva nové zaměstnance a telekomunikační poplatky přijdou kraj na 510 tisíc korun ročně.

K jedenácti miliardám korun se již přiblížila celková hodnota majetku Jihočeského kraje k 30.11. minulého roku, přičemž téměř dvě třetiny z toho tvoří budovy a stavby zřizovaných organizací. Samotný Krajský úřad však dosud sídlí v budově, jejíž vlastníkem je stále stát. Rovněž dvorní objekt, v jehož prostorách po právě dokončené rekonstrukci získají kanceláře i zastupitelské kluby, je rovněž státu. Zpráva o majetku, s kterou se seznámila rada kraje, však dosud nezahrnuje českobudějovickou nemocnici, která přešla na kraj až k 31.12.2001.

Občané se začínají obracet se svými stížnostmi i na krajský úřad. Jak vyplynulo ze zprávy předložené radě, jen za druhé pololetí zaevidovalo kontrolní oddělení úřadu celkem 68 stížností, z tohoto 4 petice. Dosud největší počet stížností směřoval do resortu školství, do evidence byl zahrnut i jeden anonym poukazující na šikanu ve škole. Z dosud vyřízených stížností ať už krajským úřadem a nebo postoupeným ministerstvům a okresním úřadům, bylo sedm stížností oprávněných a čtyři částečně oprávněné. Jejich celkový počet v roční statistice, kdy bylo podáno 111 stížností, činil 14,4 procenta.