Jihočeské obce likvidují ekologicky chladničky

Ekologická likvidace vyřazených chladniček je cílem projektu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Bude ukončen v srpnu 2003 a zahrnuje likvidaci 1050 vyřazených chladniček, sdělil novinářům manažer projektu Miroslav Beneš.

"Projekt zahrnuje i obce, které nejsou členy Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, pomáhá jim tak splnit jejich zákonnou povinnost likvidovat nebezpečné odpady. Na financování se podílí Státní fond životního prostředí, obce hradí pouze přepravu vyřazených chladniček do sběrných míst," uvedl.

Likvidace chladniček má dva stupně. V prvním zbaví mobilní linka chladničky ve sběrných místech freonů, tedy látek, které mají vliv na ztenčování ozonové vrstvy Země. V agregátu jedné chladničky je jich zhruba 0,1 kilogramu. Druhý stupeň recyklace, do něhož patří i rozdrcení PUR pěny z izolace chladniček, se uskuteční v Maršově na Táborsku. Představitelé svazu obcí připomněli, že při přípravě projektu se poučili v Plzeňském kraji, který ho již realizoval. Mobilní linka na odsávání škodlivého obsahu chladniček je jihočeským obcím k dispozici již od pondělí.

Svaz v Jihočeském kraji nyní sdružuje 39 měst a obcí a pět svazků či sdružení měst a obcí. Členskou základnu tak tvoří 250 obcí a měst, v nichž žije na 80 procent obyvatel kraje.