Jan Květ – ekolog, pedagog a politik

28. leden 2012

Jan Květ se narodil v Praze. Není tedy rodilým Jihočechem, ale rodina z Jižních Čech pochází. Letos to bude již 40 let, kdy přišel do Třeboně a spojil s ní svůj profesní i soukromý život. A i když je pro starousedlíky „náplava“, většina obyvatel historického města jej za svého považuje.

Jan Květ je člověk řady zájmů. Má rád vážnou hudbu, nejvíc ho těší poslech violoncellových koncertů. Zajímá se o historii a politiku, které se několik let věnoval profesionálně. Je skaut a turista. A také milující manžel, otec a dědeček.

Celý život se věnuje svému oboru. Široká je jeho vědecká práce, neméně významné je a bylo i jeho působení na jihočeské univerzitě jako proděkana i jako pedagoga.

Je členem expertní skupiny pro Ramsarskou úmluvu, členem Učené společnosti, dopisujícím členem Rakouské akademie věd, členem Slovenské ekologické společnosti, České limnologické společnosti a Mezinárodní společnosti pro výzkum mokřadů.

Nejvíce si váží členství v Československé, později České botanické společnosti, jíž je členem od svých 17 let.

Na svých téměř osmdesát let nevypadá a svou aktivitou zahanbuje o desítky let mladší přátele a známé.

Poslechněte si celé vyprávění tak, jak jej zaznamenala redaktorka Mária Pfeiferová.

autor: pfr
Spustit audio