Informace k energetickému spouštění Temelína

Výkon reaktoru je pro potřebu zkoušek poslední etapy energetického spouštění stabilizován na 100 %. Turbosoustrojí pracuje v rozmezí 990 - 1000 MW. Pracovníci elektrárny pokračují ve zkouškách na blokové výměníkové stanici. Nyní zde probíhá zkouška regulace hladin a kaskádní regulace teploty v ohřívačích topné vody.

Byla provedena pravidelná kontrola jednoho systému I. kategorie zajištěného napájení a rozložení výkonu v aktivní zóně. Připravuje se kontrola těsnosti hermetických kabelových průchodek ochranné obálky. Ostatní systémy prvního reaktorového bloku pracují v rámci režimu 1.