Historik a politik Peter Glotz, chebský rodák

6. března si připomeneme 80 let od narození politika a publicisty Petera Glotze. Narodil se v roce 1939 v Chebu ve smíšeném německému otci a české mamince.

Po skončení války byla rodina nuceně vystěhovaná do Německa, do hornofranského Eckersdorfu. Po složení maturity na gymnáziu studoval mediální teorii, germanistiku a sociologii na univerzitách ve Vídni a Mnichově. Poté přednášel na univerzitách v Mnichově, Erfurtu a nakonec Sankt Gallen.

Zároveň byl aktivním členem SPD. V letech 1970 až 72 byl poslancem bavorského zemského sněmu, v letech 72 – 77 a 83 až 96 byl pak členem spolkového sněmu.

V 70. letech působil jako státní sekretář ministerstva pro vědu a vzdělávání (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft) ve vládě Helmuta Schmidta. Působil zároveň jako zástupce spolkové vlády v Evropském konventu. Po skončení politické kariéry moderoval politické debaty v televizi RTL a n-tv.

Petr Glotz se věnoval problematice vyhnání, a to nejen toho, které se týkalo československých Němců. Byl aktivní také v česko-německých vztazích. V roce 1992 byl zpravodajem parlamentní frakce SPD ve věci česko-německé smlouvy a řadu let byl předsedou německo-československé parlamentní skupiny.

Byl předsedou nadace Zentrum gegen Vertreibungen, a také autorem asi dvou desítek knih. Jejich tématem je jednak levicová politika, ale také třeba nacionalismus.

V České republice vyšla Gloztova kniha „Vyhnání“ zabývající se česko-německými vztahy, která vzbudila poměrně velký ohlas. Peter Glotz zemřel v roce 2005 ve švýcarském Curychu.

Am Mittwoch, den 6. März sind es 80 Jahre, als der Politiker und Publizist Peter Glotz geboren wurde. Glotz wurde in Eger geboren: Vater war ein Deutscher, Mutter Tschechin.

Nach dem Kriegsende wurde die Familie vertrieben und landete im Oberfränkischen Eckersdorf. Nach der Abitur am Gymnasium studierte Glotz Medientheorie, Germanistik und Soziologie an den Universitäten in Wien und München.

Nach dem Studium hielte er Vorträge an den Universitäten in München, Erfurt und zuletzt in Sankt Gallen. Peter Glotz war aber auch ein aktives Mitglied der SPD. In den Jahren 1970 - 1972 war er Abgeordneter des Bayerischen Landtages, in den Jahren 1972 - 1977 und 1983 – 1996 Mitglied des deutschen Bundestages.

In den 70er Jahren wirkte er als  Bundesminister für Bildung und Wissenschaft in der Regierung unter Helmut Schmidt. Gleichzeitig war er Vertreter der Bundesregierung im Europäischen Konvent.

Nach Beendung seiner politischen Kariere moderierte Glotz politische Debatten in den Fernsehen RTL und n-tv. Peter Glotz widmete sich aktiv dem Thema der Vertreibung und das nicht nur der Deutschböhmen und war aktiv in den Deutsch-tschechischen Beziehungen.

Im Jahre 1992 war Peter Glotz Berichterstatter der Parlamentarischen Fraktion der SPD in Sache Deutsch-Tschechischer Erklärung und war Vorsitzender der Deutsch-Tschechischen Parlamentariergruppe. Glotz war auch Vorsitzender der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen und Autor von etwa 20 Büchern. Die Themen in seinen Büchern waren die Linkspolitik aber auch der Nationalismus.

In Tschechien wurde sein Buch Vertreibung herausgegeben, welches sich mit den Deutsch-Tschechischen Beziehungen befasst und welches in Tschechien ziemlich großen Widerhall fand.  Peter Glotz starb am 25. August 2005 in Zürich.