Hejtman nepojede na konferenci

Jihočeský hejtman Jan Zahradník nepřijal pozvání hornorakouského hejtmana Josefa Pühringera na konferenci příhraniční regionů k bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín, kterou chce uspořádat hornorakouská vláda. Podle názoru hejtmana Zahradníka by představitelé Jihočeského kraje účastí na konferenci překročili své pravomoce, neboť jednání ohledně jaderné elektrárny Temelín upravují protokoly z Melku uzavřené mezi rakouskou a českou vládou.