Duchovní služba pro české a slovenské krajany ve Švýcarsku

02837803.jpeg

I když časy velkých sociálních, politických i sezónních vystěhovaleckých vln pominuly, ve světě žije značná část Čechů a Slováků. Nejvíce našich krajanů zakotvilo ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, početná komunita je i v Německu či v Irsku. Část Čechů a Slováků žije i ve Švýcarsku. Duchovní pomoc v mateřské řeči pro ně zajišťují tři kněží – jeden český a dva slovenští.

Česká, ako aj Slovenská katolícka misia vo Švajčiarsku sú duchovným bodom nielen pre tých, ktorí počas komunistického útlaku opustili svoju vlasť a ich domovom sa stala nová krajina, ale aj pre tých, ktorí do švajčiarskych miest prichádzajú študovať, pracovať, alebo sú súčasťou zmiešanej rodiny.

„Keď to tak zhrnieme, tak sväté omše sú každú nedeľu je v Zurichu, dva krát do mesiaca v sobotu je v Berne, dva krát do mesiace v nedeľu v Beseli a dva krát do mesiace v Ženeve v nedeľu, a raz do mesiaca v Lausanne.

Hovorí salezián a výpomocný duchovný vo Švajčiarsku Jozef Bago. Saleziánsky kňaz oceňuje spoluprácu medzi slovenskými a českými duchovnými vo Švajčiarsku:

„Mávame spoločné púte, prípadne, keď povedzme ako v Ženeve, že nie je tu veľa Čechov, ktorí prichádzajú na svätú omšu, tak sú spolu s nami, takisto v Lausanne. Snažíme sa spolupracovať,“, pretože sme rečovo blízky a robia sa aj spoločné duchovné obnovy, kde tiež sa pozývajú aj Slováci aj Česi.

Pravidelne sa na slovenských svätých omšiach v Ženeve, ktoré sú dva krát do mesiaca, zúčastňujú aj Beáta Chytráčková a Zita Sučíková. Obidve sú vo Švajčiarsku už viac ako 10 rokov.

„Ako každému kresťanovi omša je skutočne tá bohoslužba slova, ktorú potrebujeme, a to, že je to v našom jazyku, to je niečo, čomu najlepšie rozumieme a v čom najlepšie vieme aj naše cítenie prejaviť, tak tie omše majú pre nás obrovský prínos,“ konštatuje Beáta Chytráčková.“

„Po svätej omši, klasickej, hodinovej, máme posedenie vo farskej budove, kde sa striedame v tom, že každý prinesie pohostenie a porozprávame sa,“ reaguje Zita Sučíková. Obidve pritom navštevujú sväté omše nielen vo svojom rodnom jazyku.

Salezián Jozef Bago tvrdí, že pastoračná činnosť vo Švajčiarsku je podstatne iná, ako v Čechách, či na Slovensku. Už i kvôli tomu, že kňaz za veriacimi cestuje z jedného mesta do druhého, veľakrát aj niekoľko hodín.

„Na to, aby som mohol sláviť svätú omšu s veriacimi, aby som mohol aj prípadne poskytnúť možnosť svätej spovede, rozhovorov, stretnúť sa s nimi, tak ja konkrétne musím cestovať tri hodiny sem a tri hodiny naspäť. Takže je to iné ako na Slovensku, kde vlastne je kňaz vo farnosti a ľudia v podstate prichádzajú k nemu, alebo aj keď on ide k nim, tak nemusí prekonávať takú dlhú cestu,“ poznamenal kňaz Jozef Bago.