Domovy důchodců mají málo peněz na provoz

"Peníze na financování domovů pro seniory máme tak na půl roku", tvrdí jejich ředitelé na jihu Čech. Kraj totiž požadoval 721 miliónů korun a dostal předběžně jen 345 miliónů korun. I proto se sešli v Písku na mimořádném jednání jihočeští členové Asociace poskytovatelů sociálních služeb, aby hledali cestu, jak z problému ven.

Prezident asociace Jiří Horecký potvrdil, že problém se politizuje. Hovoří se o tom, že když hejtmani mají na úhradu poplatků v nemocnicích, měli by mít i na financování jimi a obcemi zřizovaných domovů pro seniory.

"Rozhodnutí, že do sociálních služeb půjde o 2 miliardy méně peněz, padlo už za minulého vedení krajů. Na druhou stranu je pravda, že pan ministr argumentoval, že kraje mají na doplatky regulačních poplatků a že by měly i financovat sociální služby. Je pravdou, že každý kraj by měl do určité míry participovat na financování sociálních služeb na svém území, ale do jaké míry nikde řečeno nebylo, to je i otázka diskuzí o přerozdělení," uvedl Horecký.

Podle Horeckého je situace velmi vážná: "Dohodli jsme se, že regionální jihočeská organizace zašle Jihočeskému kraji upozornění, kde bude sdělovat, že situaci je potřeba řešit. Měla by důrazně upozornit, že finanční rezervy v zařízeních nejsou a bez dofinancování by musela provoz uzavřít nebo výrazně omezit. Domluvili jsme se, že i když máme příslib, že finance přijdou, tak že budeme požadovat, s jakou částkou mohou poskytovatelé počítat."

Písecký domov pro seniory Světlo dostal podle své ředitelky Miluše Štojdlové jen polovinu z požadované 18 miliónové dotace. Jak říká, budou pochopitelně hledat další finanční zdroje: "Budeme je určitě hledat u našeho zřizovatele, ale musíme je také najít i u nás. Pokud bychom nedostali tuto částku, tak bychom mohli skončit zhruba v srpnu a další prostředky by nebyly. To by bylo razantní řešení, které nás určitě nečeká, ale museli bychom určitě omezit prostředky do mezd, nastalo by propouštění zaměstnanců a to by bylo na úkor kvality."

Výsledkem jednání je tedy jakási forma petice, kterou zástupci Asociace poskytovatelů sociálních služeb poslali na adresu svých zřizovatelů, tedy z velké většiny na kraj. Ta by se měla stát podkladem pro jednání na příslušných ministerstvech.

Náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráská, která je zodpovědná za zdravotnictví uvedla, že pokud stát ukládá povinnost zajistit péči, tak by měl dát také peníze. Vyzvala, aby kraje a obce bez ohledu na politickou příslušnost jednotně zahájily tlak na ministerstvo práce a sociálních věcí, aby prostředky dotačního řízení byly silně korigovány.

Zeptali jsme se v českobudějovických ulicích, co si lidé o zkrácení dotací myslí.