Do volné přírody vrátili divoké koně, zubry i pratury

Zubr, kopytník, příroda
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zubr, kopytník, příroda

Na projektu návratu velkých kopytníků do volné přírody se podílí biolog Miloslav Jirků, který působí na Akademii věd v Českých Budějovicích. Zvířata již nyní žijí v bývalém vojenském prostoru Milovice ve středních Čechách a dokonce se zde na podzim narodilo první mládě.

Miloslav Jirků vystudoval ochranu životního prostředí, poté se řadu let věnoval parazitům a nyní se vrátil k původnímu zaměření a velkým zvířatům. Nápad vrátit kopytníky do české přírody podle něj vznikl přirozeně. „Když se začalo mluvit o převádění vojenských objektů do civilního režimu, panovaly v naší komunitě obavy, že nebude dostatek prostředků na péči o ty louky a cenné lokality. Pak nás napadlo, že bychom k tomu mohli využít velká zvířata,“ vzpomíná.

IMG_3273.JPG

Samotnému vypuštění kopytníků předcházely roky příprav, bylo mimo jiné nutné vybrat správná zvířata. Nakonec se Milovice staly domovem pro tři ohrožené druhy – divoké koně, zubry a zpětně šlechtěné pratury.

V současné době zde žije osm zubrů, šest praturů a 31 koní. „Máme dvě stáda, v každém bylo na začátku 15 koní. Na podzim už se nečekaně narodilo první hříbě,“ říká Miloslav Jirků.

Všechna zvířata spolu dobře vycházejí, i když si nejprve musela zvyknout. Zajímavé bylo podle vědce vypouštění praturů na pastvinu, kterou už obývali koně. „Pratuři se vyloženě báli jít mezi koně. Nepomohlo lákání na jablíčka ani jiné prostředky. Nakonec jsme je dostali ven po několikadenním hladovění na seno. Pak už se pásli koně a pratuři nedaleko od sebe a nyní už je to naprosto bez problému,“ vypráví.

Zvířata žijí v Milovicích ve velkých ohradách. Vypustit je zcela není možné. „Bývalý vojenský prostor je malý kousek přírody v zemědělsky využívané krajině a nepřichází v úvahu, že bychom velká zvířata vypustili úplně. Navíc ze všech stran jsou velmi frekventované silnice. Takže kopytníci žijí v takzvaném polodivokém režimu,“ vysvětluje Miloslav Jirků.

Na úplně volný režim jsou v Čechách podle něj vhodné tři oblasti - Doupovské hory, Libavá na Moravě a Pošumaví od Boletic směrem na severozápad. Zde by v budoucnu skutečně bylo možné také vypustit kopytníky.

Všechny tři druhy zvířat na našem území skutečně v minulosti přirozeně žily. Jako první vymizeli divocí koně. „Máme doklady o jejich výskytu zhruba kolem roku 4000 před naším letopočtem. Neví se ale, kdy přesně zmizeli, protože nejsme schopni v archeologických záznamech odlišit koně divoké a domestikované,“ dodává vědec. Pratuři zmizeli z přírody v 12. nebo 13. století a zubři ve 14. století.