Čtvrtek: Čarování s bylinkami? Mám svůj osvědčený herbář!

2. červenec 2015

Co sbíráte? Jaké rostliny nebo bylinky vás zajímají a k čemu je používáte? Co z přírody se vám osvědčilo a chodíte také o letních dnech pro dary do přírody? Zkoušeli jste si vytvořit vonný škapulíř?

Matka země vydává v létě ze svého lůna mnohá přírodní bohatství. Mezi ně patří i nejrůznější bylinky a rostlinky. Herbář je sbírka sušením, konzervovaných a lisováním do plochy upravených rostlin, které jsou upevněny, nebo volně položené na listech papíru, spolu s herbářových lístkem - tzv. Scheda.

Taková herbářová etiketa má obsahovat vědecké jméno rostliny, přesné geografické údaje o lokalitě, stručnou charakteristiku stanoviště, datum sběru a jméno sběratele. Slovo herbář se používá i pro označení velkých sbírek, případně vědeckých botanických ústavů. Největší herbářové sbírky vlastní Kew Herbarium v Londýně. Termínem herbář se také označovala, zejména ve středověku, kniha o rostlinách. Někteří své sbírky a herbáře až tak odborně nepopisují, ale mají je a vědí, co sbírat, po čem sáhnout. A co vy?

autor: kas
Spustit audio