Čtenáři mohou nahlédnout do dopisů, které si psali spisovatel Čep, kritik Skoumal a básník Halas

Podpis spisovatele Jana Čepa

Českobudějovická kulturní historička Dagmar Blümlová vydala v nakladatelství Torst zatím nikdy nepublikované dopisy, které si vyměnili spisovatel Jan Čep, kritik a překladatel Aloys Skoumal a básník František Halas.

Autorka našla jejich korespondenci při práci na monografii Aloys Skoumal - Ironik v české pasti a teď se k ní vrátila. I když to jsou převážně dopisy z doby, kdy byli všichni mladí, je v nich leccos zajímavého pro bližší poznání jejich osobností a názorů.

„Dopisy mohou pomoci zejména pro pochopení Čepa. První velká vlna korespondence byla ve 20. letech, kdy velmi citlivý Čep těžko snášel život ve velkoměstě a Aloys Skoumal byl jakýmsi jeho navigátorem. Byť byl o rok mladší, vyváděl ho z krizí,“ prozrazuje Dagmar Blümlová.

Druhá velká část dopisů pochází ze 40. let. Tehdy Skoumal zadával Čepovi lektorské posudky, takže si spolu psali o katolické literatuře.

Při přípravě knihy bylo podle Dagmar Blümlové náročné opatřit vše vysvětlivkami a komentáři. „Zejména Skoumal byl výjimečně vzdělaný a na jeho dopisech je to znát. Používá odkazy v několika jazycích, biblické citace, spoustu slov, která se dnes nepoužívají, takže myslím, že komentář byl nutný,“ říká.

Ne vše se ale podařilo odhalit. Stále zůstávají tajemství. „Skoumal píše Čepovi, že se seznámili za zvláštních okolností. Já nevím, za jakých, a asi na to nikdy nepřijdu. To je to největší tajemství, které mě bude trápit,“ dodává Dagmar Blümlová.