Co se dělo v únoru 1948 na jihu Čech? Historik komentuje nahrávky z archivu

V únoru 1948 komunisté převzali moc ve státě. Ostatní demokratické strany a prezident Beneš jim v tom nedokázali zabránit. K událostem starým 70 let se vrací pětidílný seriál, který připravila Martina Toušková.

Komunistická strana začala zneužívat bezpečnost. Proti tomu se ohradili nekomunističtí ministři tehdejší vlády a podali demisi. Klement Gottwald jako předseda vlády tlačil na prezidenta Beneše, aby ji přijal, že vládu doplní svými stoupenci. Beneš pár dní odolává, nakonec ale ustupuje. Komunisté zvítězili. Na své straně měli především dělníky. I ty jihočeské.

Autorka seriálu, který Český rozhlas České Budějovice vysílá u příležitosti 70. výročí, hledala v rozhlasovém archivu záznamy týkající se února 1948 na jihu Čech. Nahrávky z té doby, pokud nějaké vůbec byly pořízeny, se nedochovaly.

Zachovaly se ale vzpomínky lidí – přímých účastníků tehdejšího dění. Československý rozhlas jejich vyprávění zaznamenával na začátku 70. let. Že to jsou vzpomínky pouze prověřených příznivců změn, asi není třeba dvakrát zdůrazňovat. Z dnešního pohledu je okomentoval historik Jiří Dvořák.

První díl seriálu, který si můžete poslechnout, se týká papíren ve Větřní. Ty sehrály v těch chladných únorových dnech roku 1948 hodně důležitou roli. Ne nadarmo a zadarmo byl později jejich zaměstnancům propůjčen Řád Vítězného února, vysoké československé státní vyznamenání.

V druhém díle seriálu se podíváme na situaci v Jihočeských plynárnách, hlavně na zakládání Lidových milicí. O vzniku dělnické bojové jednotky rozhodl Ústřední výbor Komunistické strany Československa 21. února 1948. Lidové milice byly označovány za ozbrojenou pěst dělnické třídy.

Ve třetím díle se věnujeme situaci v papírnách v Loučovicích. Na dochované nahrávce z oficiálního rozhlasového archivu na události února 1948 vzpomínal samozřejmě člověk, který tehdy před 70 lety proti praktikám komunistů nic nenamítal. Řeč přijde také na zbraně a Lidové milice.

Zvláštností takzvaného Vítězného února, ve srovnání s obdobnými procesy v jiných státech východní Evropy, byl fakt, že proběhl za podpory velké části obyvatel. Jak to vypadalo v lokomotivním DEPU v Českých Budějovicích, přibližuje čtvrtý díl seriálu, který připravila Martina Toušková.

Závěrečný díl vás zavede do českobudějovického podniku IGLA. Na nahrávkách z rozhlasového archivu opět vzpomínají tehdejší sympatizanti s komunistickým pučem. Jiné pohledy na události se pochopitelně vůbec nezaznamenávaly. Vše ale z dnešního pohledu komentuje historik Jiří Dvořák.