Chyšky budou mít unikátní varhany za víc než sedm milionů

V malém jihočeském kostele budou znít varhany, které nemají v České republice obdoby. V kostele v Chyškách na Písecku je totiž nástroj nepůvodní, který se neustále zasekává. A tak se farníci už léta skládají na varhany nové - přímo od světově známého italského mistra na míru.

„Ve starých varhanách zůstane třeba občas viset jedna píšťalka a pak to píská, dokud se varhany nevypnou. Někdy to píská jen potichu, ale když zůstane viset silný rejstřík, tak se opravdu musí s hraním úplně skončit a zpívat bez doprovodu varhan,“ popisuje varhanice Marie Fárová.

Na nové varhany vybírají v Chyškách peníze už pět let. „Chceme nástroj od významného italského varhanáře Pradelly. Pokud to přirovnám k autům, tak je to takový Rolls-Royce mezi varhanami, velmi kvalitní nástroj, na který touží hrát mnoho varhaníků po celém světě,“ říká farář Zdeněk Wágner.

Italský mistr vyrobí varhany přímo pro kostel v Chyškách za více než sedm milionů korun. „Probíhá veřejná sbírka a zároveň máme jednoho donátora, který přislíbil každý rok dát jeden milion korun, dokud varhany nebudou zcela postaveny,“ doplňuje farář.

Při výběru nástroje nehrála roli jen finanční stránka, hledělo se na přínos, kterým varhany pro farnost, ale i celou Českou republiku budou. „Žádný takový nástroj od Alp nahoru v Evropě není. I donátor do toho šel z tohoto důvodu,“ připomíná Zdeněk Wágner. Do kostelíka v Chyškách se tak budou sjíždět varhaníci z celé země a může se tu konat i mezinárodní výuka nových varhaníků.

Nástroj už Giovanni Pradella vyrábí. A bude podle něj unikátní. „Varhany jsou totiž rozdílné po celém světě. Ten rozdíl je ve stavební charakteristice místa, důležitá je také akustika a to, jak prostory vypadají. Proces stavby nových varhan je složitý. My pracujeme podle starých technik tak, aby byl nástroj kvalitní. A tyto varhany budou novým zvukem v české kulturní oblasti,“ uvedl.

Staré varhany začnou v kostele svatého Prokopa v Chyškách rozebírat po novém roce. A když všechno dobře půjde, zazní první tóny z nových varhan v roce 2018.