České Budějovice se připojují ke kampani proti kouření

31. květen vyhlásila Světová zdravotnická organizace jako Světový den bez tabáku. Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu za podpory Magistrátu města České Budějovice pořádá na Náměstí Otakara II. kampaň na podporu Dne bez tabáku.

Od 10 do 15 hodin je na náměstí postaven stánek, kde budou pracovníci poradny poskytovat veškeré informace o škodlivosti kouření a o možnostech odvykání.

Podrobnosti o akci doplňuje vedoucí Poradny podpory zdraví Marie Ticháková: „Ve stánku přivítáme kuřáky i nekuřáky. Budeme si povídat o tom, proč je dobré nekouřit. Kuřákům vysvětlíme, jak s kouřením přestat. S nekuřáky si můžeme povídat o jejich znalostech o kouření.“

Ten, kdo vyplní anketu týkající se kouření, obdrží volnou vstupenku na Černou věž a může si při výstupu ověřit svou kapacitu plic.