Bechyně investuje miliony do ekologie

K největším investičním akcím letošního roku patří v Bechyni na Táborsku výstavba čistírny odpadních vod a kanalizačního sběrače. Ekologická investice přitom silně zatíží finance města. Jedná se o částku více než 130 milionů korun. Město sice získalo dotaci i půjčku z fondu životního prostředí, ale muselo si na investici vzít i úvěr.

Starosta Bechyně Jaroslav Matějka nám sdělil, že dluh Bechyně činí cca 80 milionů korun, přičemž ho město bude splácet od roku 2003 po dobu sedmi let. V současné době již splácí úroky z tohoto úvěru. "Těch sedm let bude pro Bechyni velice složitých," dodává J. Matějka.