Ateliér Seidel vydává Fotografickou paměť generací

2. září 2012

Foglarovská výstava v Prachaticích; Recenze Ecovy knihy Od stromu k labyrintu a obrazová publikace z Fotoateliéru Seidel

KNIŽNÍ TIPY

Jan Rajlich a Jitka Režná: Generál Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem fotografů
Válečný letec František Fajtl by se letos dožil stovky. Bojoval na západní i východní frontě a své životní zážitky také sám zachytil v několika knihách – z našeho vysílání, z dopolední četby na pokračování možná znáte román Sestřelen. V této knize na něj vzpomínají jeho žena a dvě dcery, nechybí historická studie, archivní dokumenty a samozřejmě fotografie.

Generál Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem fotografů (Jan Rajlich a Jitka Režná)

John Curran: Promyšlené vraždy Agathy Christie
Tato kniha Johna Currana navazuje na jeho předchozí práci Utajené zápisníky Agathy Christie,která měla velký ohlas. Jestli knihy královny detektivek dobře znáte, určitě vás bude zajímat, jak se objevila v její tvorbě slečna Marplová nebo jak se Agatha Christie chtěla zbavit Hercula Poirota. Jedna neznámá verze marplovské povídky je také součástí této obsáhlé novinky z Knižního klubu.

Promyšlené vraždy Agathy Christie (John Curran)

Valerie Parrellová: Za projevenou milost
Mladou italskou prozaičku Valerii Parrellovou nám představuje nakladatelství Paseka. To právě vydalo její knihu nazvanou Za projevenou milost. Útlá kniha nás vede na jih Itálie, kde se odehrává několik příběhů mladých žen, které se v životě potýkají s mnoha překážkami, ať už je to neúspěch v kariéře nebo smrt přítele.

Za projevenou milost (Valerie Parrellová)

Anna Strunecká: Varovné signály očkování
To zase bude poprask: Anna Strunecká, spoluautorka knih Doba jedová 1 a Doba jedová 2, vydává knihu Varovné signály očkování. Už v těch dvou zmíněných knihách se této problematiky dotýká, tady se jí věnuje výhradně. Knihy profesorky Strunecké budí odpor i nadšení, a toto je víc než citlivé téma. Určitě ale musíme s autorkou souhlasit v tom, že by se rodiče měli o rizika očkování zajímat a měli by mít dostatek informací. Knihu vydává Almi.

Varovné signály očkování (Anna Strunecká)

Michael Dörflinger: Lokomotivy
Muže, chlapce i kluky by mohla potěšit kniha nazvaná Lokomotivy. Obsáhlá encyklopedie z nakladatelství Universum obsahuje nejen odborné informace, ale i spoustu fotografií. Obrazovou knihu o 300 stranách sestavil Michael Dörflinger.

Lokomotivy (Michael Dörflinger)


NÁŠ HOST

Davida Žáka znáte z našeho vysílání jednak jako propagátora zdravé stravy, jednak jako recenzenta zaměřeného hlavně na současnou světovou prózu. Já bych vám ho dnes ale chtěla představit jako autora výstavy věnované legendě české klukovské dobrodružné četby. Výstava Jaroslav Foglar a Prachatice je v těchto dnech k vidění v prachatickém muzeu a potrvá do konce září

Jaroslav Foglar


RECENZE Mileny M. Marešové

Umberto Eco: Od stromu k labyrintu
Teorie sémiotiky estetika a spisovatele Umberta Eca vyšla v roce 1976. Tehdy začal zpracovávat také dějiny sémiotiky. Své poznatky prezentoval při pedagogické i vědecké činnosti. V knižní podobě vyšly Ecovy dějiny sémiotiky v roce 2007. V českém překladu byla kniha Od stromu k labyrintu vydána na sklonku loňského roku.

Od stromu k labyrintu (Umberto Eco)

Strom i labyrint jsou pojmy pro Umberta Eca charakteristické. V titulech jeho knih najdeme Bludiště seznamů, Šest procházek literárními lesy, a konec konců bychom sem mohli přidat i Poznámky na krabičkách od sirek nebo Jméno růže. Také tematicky se autor orientuje k odhalování kořenů, zkoumání cest podobných letokruhům, rozvětvujícím se houštinám, úsilí o porozumění struktuře i chaosu. Není divu, že „od stromu k labyrintu“ se autor pohybuje také při sepisování historie znakových teorií.

Je třeba počítat s tím, že před námi leží vědecká historiografická publikace. Přesto ji Umberto Eco buduje logicky a srozumitelně – od elementárních částí a základních definic. Základem jsou dva přístupy - slovníkový nebo encyklopedický - dva modely schopné popsat, „co je to“ a posunout porozumění po příčkách interpretace.

Slovník obsahuje pouze „nutné vlastnosti dostačující k odhalení pojmu“, umožňuje jeho správné použití. Encyklopedie je pokusem o postižení dostupného vědění, usiluje o úplné vzdělání. Je to snadné: Buď šplháme po větvích a vybíráme ze dvou ohraničených možností, podobně jako když pátráme v „klíči k určování“, anebo postupujeme zákoutími labyrintu, spletí uliček, občas metodou pokusu a omylu. Zde je nejpřiléhavější přirovnání k síti. Jak funguje, si vybaví každý, kdo „probrouzdával“ internetem a dávno se odchýlil od původně hledaného výrazu.

Proč se pokoušet pročíst pasáže Ecovy knihy i v případě, že sémiotika není naším oborem? Třeba pro odhalení „techniky“, kterou autor využívá ve své románové tvorbě.
Eco porovnává napětí protikladů. Poodstoupíme-li na chvíli od jeho vědeckého díla a připomeneme si jeho „detektivní“ romány – nejúspěšnější, Jméno růže, a prozatím poslední, Pražský hřbitov – děje obou knih jsou také postaveny na opozici - tentokrát pravdy a lži. V prvním románu je primární hledání pravdy, v Pražském hřbitově je vše jako by legalizováno mírou lži. Eco se chopí příznaků a zkoumá jejich osobitost, stopu na „tváři světa“, ale také jejich součinnost.

Ke dvěma základním modelům Eco přidává další komplementární části. Do kontextu uvádí pojmy metafory a analogie, denotace a konotace, semiózy, ikonismu, falzifikace či zoosémantické archeologie. Historií prochází od Aristotela po teoretika postmoderny, Gianniho Vattima.

Už jenom prolistovat více než šesti set stránkovou dějepisnou knihu je náročné. Zeptáme-li se znovu, proč tedy po ní sáhnout? Protože obsahuje spolehlivou sumu vědomostí, informací a dat. Neboť mluvíme, čteme, pohybujeme se „v jazyce“. Jestliže nás zajímá jeho systém, pak se zde nabízí studijní materiál. K jeho zvládnutí je třeba vzdělání a zájem. Investovaná námaha je ovšem oprávněná a návratná.


TIP Z REGIONU

Ještě si poslechněte krátký rozhovor o nové publikaci, která představuje v malém průřezu činnost krumlovského Fotoateliéru Seidel. Otec a syn tohoto jména fotografovali všechno možné a jejich archiv se poměrně dobře zachoval v domě, kde vzniklo před časem muzeum.

Seidel – fotografická paměť generací

Právě jeho pracovníci připravili knihu nazvanou Seidel – fotografická paměť generací, kde najdete mnoho zajímavých snímků – o jejich výběr se postaral Martin Tůma.


SOUTĚŽ

Hádanka z minulého týdne: Květy zla – to je všechno, co vám dnes napovím. Víte, kdo je autorem básnické sbírky, která sice současníky šokovala, ale zároveň inspirovala mnohé pozdější tvůrce a znamenala doslova přelom v dějinách literatury?

autor: Hana Soukupová
Spustit audio