Arpi vs. radnice

Českobudějovická radnice spěje k vyřešení problému s firmou Arpi. Tato společnost v roce 1992 uzavřela s městem nájemní smlouvu na budovy dnešního Malého pivovaru. Zavázala se objekt zrekonstruovat a platit nájemné z hotelových služeb. Město pak ručilo svým majetkem za jejich úvěry.

V roce 1995 společnost přestala platit nájemné a posléze se ocitla v likvidaci. Město jako garant postupně třem bankovním ústavům zaplatilo 54 miliony, Arpi po českobudějovické radnici ještě požaduje 67 milionů, které byly vložené do rekonstrukce objektu.

0:00
/
0:00