Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

12. červenec 2018
Polská vlajka

Bedeker po Zaolziu, z księdzem Walerianem Buglem o filmie „Cyryl i Metody - Apostołowie Słowian" oraz współpraca Jabłonkowa z polskim miastem Kolbudy.